מחקרים ראשוניים מצאו שצבירת נוזלים ברגליים ופיזורם מחדש בעת השינה מהווים מרכיב בפתופיזיולוגיה של דום נשימה בשינה (דנ״ש). מחקרים קטנים לא אקראיים גם מצאו שיפור מסוים בדנ״ש בחולים שטופלו במשתנים.

מחקר זה בדק השפעת טיפול אקראי במשתנים, דיאטה דלת-מלח או אינבו על חומרת דנ״ש.

גברים עם דנ״ש קשה קיבלו אקראית במשך שבוע אחד משלושה טיפולים: ספירונולקטון 100 מ״ג ליום + פורוסמיד 20 מ״ג ליום, או דיאטה דלת-מלח + כדור אינבו, או כדור אינבו בלבד. הנבדקים עברו בדיקת שינה ביתית להערכת אינדקס אפניאה-היפופניאה כעבור שבוע של טיפול.

נתונים סטטיסטיים: 54 חולים השתתפו במחקר. כעבור שבוע של טיפול, אינדקס אפניאה-היפופניאה ירד ב-14.4% בקבוצת המשתנים, 22.3% בקבוצת הדיאטה ו-0.8% בקבוצת האינבו (p=o.oo1). נפח נוזלי הגוף פחת ב-2.2 ליטר בממוצע בקבוצת המשתנים וב-1.0 ליטר בקבוצת הדיאטה. ישנוניות והיקף צוואר השתפרו משמעותית רק בקבוצת הדיאטה.

סיכום: התערבות לצמצום נפח נוזלי הגוף משפיעה במידה מתונה על חומרת דנ״ש, עם השפעה טובה יותר לתזונה דלת-מלח מאשר למתן משתנים.

מקור:

Diuretic or sodium-restricted diet for obstructive sleep apnea—a randomized trial

Cintia Zappe Fiori, et al. Sleep, Volume 41, Issue 4, 1 April 2018.

 ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  דום נשימה בשינה,  משתנים,  דיאטה דלת מלח,  ספירונולקטון,  פורוסמיד