אדנוקרצינומה של הלבלב 21.05.2018

טיפול נאואדג'ובנטי עם FOLFIRINOX וכימורדיותרפיה לאדנוקרצינומה של הלבלב

מחקר חדש בוצע במטרה להעריך שיעור כריתה עם שוליים שליליים באדנוקרצינומה של צינוריות הלבלב לאחר טיפול ניאודג'ובנטי עם FOLIFIRNOX וכימורדיותרפיה מותאמת אישית

מטופלים עם אדנוקרצינומה של הלבלב גבולית לכריתה הינם בעלי תוצאים גרועים עם ניתוח ולאחריו כימותרפיה אדג'ובנטית. יש צורך בהערכה של גישה נאואדג'ובנטית חדשה עם טיפול פעיל ביותר (highly active therapy).

מחקר חדש בוצע במטרה להעריך שיעור כריתה עם שוליים שליליים באדנוקרצינומה של צינוריות הלבלב (pancreatic ductal adenocarcinoma) לאחר טיפול ניאודג'ובנטי עם FOLIFIRNOX -fluorouracil, irinotecan - ו-oxaliplatin וכימורדיותרפיה מותאמת אישית.

המחקר הינו מחקר קליני פאזה 2, זרוע אחת, שבוצע בבית חולים אקדמאי גדול המתמחה בניתוחי לבלב, מאוגוסט 2013 ועד אוגוסט 2016, בקרב 48 מטופלים עם אבחנה חדשה, ללא טיפול קודם, של סרטן לבלב ממוקד הנקבע להיות גבולי לכריתה על ידי סוקרים מולטידיספלינרים, בעלי ניקוד Eastern Cooperative Oncology Group performance status של 0 או 1 ותפקוד המטולוגי, כלייתי וכבדי מספק. זמן מעקב חציוני לצורך האנליזה היה 18.0 חודשים בקרב 30 המטופלים שנותרו בחיים בעת סיום המחקר.

המטופלים קיבלו FOLFIRINOX למשך 8 מחזורים. בעת הערכה מחדש (restaging), מטופלים שהגידול שלהם כבר לא עירב כלי דם קיבלו קורס קצר של כימורדיותרפיה עם capecitabine. מטופלים עם מעורבות כלי דם מתמשכת קיבלו קורס ארוך של כימורדיותרפיה עם fluorouracil או capecitabine.

התוצא הראשוני שנמדד היה שיעור כריתה עם שוליים שליליים. תוצאים משניים כללו חציון משך הישרדות ללא התקדמות מחלה וחציון הישרדות כללית.

מתוך 48 המטופלים, 27 היו גברים ו21 היו נשים, עם גיל חציוני של 62 (טווח 46-74). מתוך 43 המטופלים שתוכננו לקבל 8 מחזורים של כימותרפיה טרם הניתוח, 34 (79%) היו מסוגלים להשלים את כל המחזורים. 27 מטופלים (56%) קיבלו קורס קצר של כימורדיותרפיה, בעוד ש-17 מטופלים (35%) קיבלו קורס ארוך. כריתה עם שוליים שליליים הושגה ב31 מתוך 48 המטופלים (65%; 95%CI 49%-78%).

מתוך 32 המטופלים שעברו כריתה, שיעור הכריתה עם שוליים שליליים היה 97% (31 מטופלים). חציון ההישרדות ללא התקדמות המחלה בקרב כל המטופלים היה 14.7 חודשים (95%CI 10.5 – not reached), עם 43% משך הישרדות ללא התקדמות המחלה של שנתיים.

חציון הישרדות כללית היה 37.7 חודשים (95%CI 19.4 – not reached), עם 56% הישרדות כללית של שנתיים. בקרב מטופלים שעברו כריתה, חציון הישרדות ללא התקדמות המחלה היה 48.6 חודשים (95%CI 14.4 – not reached) וחציון הישרדות כללית לא הושג, עם 55% הישרדות ללא התקדמות המחלה של שנתיים ו72% הישרדות כללית של שנתיים.

טיפול טרום ניתוחי עם FOLFIRINOX ולאחריו כימורדיותרפיה מותאמת אישית בקרב מטופלים עם סרטן לבלב גבולי לניתוח השיג שיעורים גבוהים של כריתה עם שוליים שליליים והערכה של חציון הישרדות ללא התקדמות המחלה וחציון הישרדות כללית, מה שתומך במחקרי פאזה 3 המתקיימים כעת.

מקור:

Murphy JE, Wo JY, Ryan DP, et al. Total Neoadjuvant Therapy With FOLFIRINOX Followed by Individualized Chemoradiotherapy for Borderline Resectable Pancreatic AdenocarcinomaA Phase 2 Clinical Trial. JAMA Oncol. Published online May 03, 2018. doi:10.1001/jamaoncol.2018.0329

ערכה: ד"ר נועה יקירביץ אמיר

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן לבלב,  אדנוקרצינומה של הלבלב,  FOLFIRINOX
תגובות