אירוע מוחי 31.05.2018

הסיכון לאירועים איסכמיים מוחיים בחולים עם פרפור עליות שחלף

מחקר זה בדק מהו הסיכון לשבץ מוחי או לאירוע איסכמי בחולים עם פרפור עליות שחלף בהשוואה לחולים עם פרפור עליות כרוני או בריאים

CT של שבץ מוחי (צילום: אילוסטרציה)

חולים עם פרפור עליות פרוקסיסמלי שחלף ספונטנית או חולים עם פרפור עליות כרוני שחזרו לקצב תקין באמצעות היפוך חשמלי, תרופתי או אפילו אבלציה נמצאים בסיכון מוגבר להישנות וכתוצאה מכך לאירועים תסחיפיים.

למרות זאת, ההנחיות המקצועיות אינן חד-משמעיות לגבי הצורך במתן אנטי-קואגולציה לחולים עם פרפור עליות שחלף, והנטייה היא להמליץ על אנטי-קואגולציה לחולים שהיו בסיכון גבוה למרות שהעדויות התומכות בכך מעטות.

מחקר זה בדק מהו הסיכון לשבץ מוחי או אירוע איסכמי חולף בחולים עם פרפור עליות שחלף בהשוואה לחולים עם פרפור עליות כרוני או בריאים.

במחקר רטרוספקטיבי נכללו כ-11,000 חולים עם פרפור עליות שחלף, כ-15,000 מקרי ביקורת עם פרפור כרוני ו-22,000 מקרי ביקורת ללא פרפור עליות. התוצאות העיקריות היו אירוע של CVA או TIA, ותוצאה משנית תמותה מכל סיבה.

נתונים סטטיסטיים: יחס הסיכונים המותאם ל-CVA או TIA היה 0.76 בקבוצת פרפור עליות שחלף לעומת פרפור כרוני (רווח בר סמך של 95%: 1.46-1.83, p<0.001), ו-1.63 לעומת הקבוצה ללא פרפור עליות (רווח בר סמך של 95%: 0.67-0.85, p<0.001).

יחס הסיכונים לתמותה היה 0.6 ו-1.13 בהתאמה. גם לאחר השמטה של חולים עם אירועים מתועדים של הישנות של פרפור עליות, הסיכון לאירוע איסכמי היה 1.45 ביחס לקבוצת הביקורת ללא פרפור עליות.

סיכום: חולים עם פרפור עליות שחלף נמצאים בסיכון מוגבר לאירועים איסכמיים בהשוואה לנבדקים ללא פרפור עליות, והסיכון מוגבר גם במידה ולא תועדה הישנות של הפרפור. המחברים ממליצים כי אנטי-קואגולציה תינתן באופן קבוע לכל החולים עם תיעוד של פרפור עליות שחלף.

מקור:

Risk of stroke and transient ischaemic attack in patients with a diagnosis of resolved atrial fibrillation: retrospective cohort studies.

Adderley, et al. BMJ 2018;361:k1717.

 ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  פרפור עליות,  אנטי-קואגולציה,  אירוע מוחי,  CVA,  TIA
תגובות