כשל כבדי 06.06.2018

הבדלי מגדר ברעילות הכבדית הנגרמת כתוצאה מאצטמינופן

השוואת הרעילות הכבדית בין גברים לנשים כתוצאה משימוש באצטומינופן

כבד (אילוסטרציה)
כבד (אילוסטרציה)

מינון יתר של אצטמינופן הינו הסיבה המובילה לפגיעה אקוטית בכבד (acute liver injury, ALI) וכשל כבדי אקוטי (acute liver failure, ALF) בעולם המפותח. הבדלי מגדר ברעילות הכבדית הנגרמת כתוצאה מאצטמינופן לא תוארו עד כה.

החוקרים אספו נתונים ממחקר העוקבה Acute Liver Failure Study Group, רישום לאומי של 32 מרכזים רפואיים אקדמיים בצפון אמריקה של מבוגרים עם ALI או ALF, כולל 1,162 מטופלים עם ALI כתוצאה משימוש באצטמינופן (250 משתתפים) או ALF כתוצאה משימוש באצטמינופן (912 משתתפים) מינואר 2000 ועד ספטמבר 2016.

החוקרים ביצעו ניתוח סטטיסטי בנוגע להתייצגות המטופלים, מהלך המחלה, דמוגרפיה, היסטוריה רפואית ופסיכיאטרית, שימוש בתרופות, שימוש בחומרים אסורים ופרטים בנוגע לצריכת אצטמינופן.

הבדלי מגדר במשתנים רציפים וקטגוריאליים הוערכו בעזרת ניתוח Wilcoxon rank-sum ו-χ2 או מבחן Fisher.

המטרה העיקרית של החוקרים הייתה להעריך את הבדלי המגדר בהתייצגות והמהלך הקליני של ALI או ALF כתוצאה משימוש יתר באצטמינופן. המטרה השניונית הייתה להשוות את השרידות ללא השתלה והשרידות הכללית בין המינים.

רוב המטופלים עם ALIי- 68% או ALFי- 76% כתוצאה משימוש באצטמינופן היו נשים. פרופורציה גבוהה יותר של נשים מאשר גברים סבלו ממחלה פסיכיאטרית (68% נשים לעומת 48% מהגברים, p<0.01) וקיבלו שילוב של תרופות הרגעה (70% מהנשים לעומת 52% מהגברים, P<0.01) – יותר ממחצית מהם היו אופיאטים.

פרופורציה גבוהה יותר של נשים נמצאו כסובלות מאנצפלופתיה כבדית חמורה (68% מהנשים לעומת 58% מהגברים), ועברו אינטובציה (67% מהנשים לעומת 59% מהגברים, (p<0.01; פרופורציות הגברים לעומת הנשים עם שרידות ללא השתלה נמצאו כדומות (68%). בניתוח סטטיסטי מתואם, לנשים נמצא סיכון מוגבר לאנצפלופתיה כבדית (יחס סיכויים מתואם, 1.66; רווח בר-סמך 95%, 1.17-2.35).

החוקרים מצאו גם אינטראקציה משמעותית בין מין וצריכה נלווית של אמצעי הרגעה (p<0.01); צריכה נלווית הגבירה את הסיכון לאנצפלופתיה כבדית חריפה בנשים פי 2 (יחס סיכויים מתואם, 1.86; רווח בר-סמך 95%, 1.28-2.69; p<0.01) אך לא בגברים (יחס סיכויים מתואם; 0.62; רווח בר-סמך 95%, 0.34-1.13; p=0.12).

לסיכום, בניתוח סטטיסטי של Acute Liver Failure Study Group cohort, החוקרים מצאו כי ALI ו-ALF כתוצאה משימוש באצטמינופן הינם נפוצים יותר בקרב נשים. לנשים יש צרכים טיפוליים קריטיים רבים יותר מאשר גברים, וסיכון מוגבר לאנצפלופתיה כבדית חמורה, שיכול לנבוע בחלקו מהעליה בשימוש בחומרי הרגעה.

יש צורך במחקרים עתידיים אשר יבחנו את הבדלי המגדר במטבוליזם של אצטמינופן ורעילות כבדית בעיקר בקרב משתמשים באופיאטים.

מקור: 

rubin, J.B. et al. (2018) Clinical Gastroenterology and Hepatology. 16(6)

נושאים קשורים:  מחקרים,  הבדלי מגדר,  כשל כבדי,  פגיעה כבדית,  אצטמינופן,  אנצפלופתיה כבדית
תגובות