מחלות קרדיווסקולריות 10.06.2018

כיצד לשפר ההיענות לטיפול בקרב מטופלים הנוטלים סטטינים

מהם הגורמים להיענות מוגבלת לנטילת סטטינים במטופלים ברפואה הראשונית ובאילו שיטות רופא המשפחה יכול להשתמש על מנת להתגבר על כך

השפעה של טיפול בסטטינים טרם ניתוח לב וכלי דם

סטטינים ידועים כמפחיתים סיכון למחלות קרדיווסקולריות כאשר נלקחים באופן קבוע. אף על פי שרוב המטופלים הנוטלים סטטינים לא סובלים מתופעות לוואי, מחקרים חדשים מראים כי שליש מהמטופלים מפסיקים ליטול סטטינים במהלך השנתיים הראשונות.

החוקרים שיערו כי גישה איכותנית עשויה לשפר את ההבנה של ההתנהגות והגישות הקיימות כלפי השימוש בסטטינים, של המנגנונים הקשורים בהפסקת נטילת התרופה ואת אופן הטיפול במקרים הללו במסגרת הרפואה הראשונית

מטרת המחקר היתה לזהות גורמים הקשורים להפסקה של נטילת סטטינים ולפתח גישה להיענות לטיפול לטווח ארוך. החוקרים ביצעו מחקר איכותני אשר התבסס על חוויות של רופאי משפחה מגרמניה מאזורים כפריים ועירוניים. המחקר בוצע באמצעות ראיונות מובנים למחצה (n=16) אשר הוקלטו, תומללו ונותחו באמצעות אנליזת תוכן איכותנית.

החוקרים מצאו כי על סמך רופאי המשפחה, למאפיינים חברתיים-כלכליים של המטופל, לאפקט נוצבו, גישת המטופל כלפי רפואה מונעת ראשונית וכיסוי תקשורתי שלילי, היו גורמים בעלי השפעה משמעותית על ההיענות לטיפול עם סטטינים. על מנת להתגבר על המכשולים הללו, רופאי המשפחה סיפרו כי הם משתמשים בשיטות המשלבות מתן מוטיבציה והסברים למטופל, תוך מתן דגש על המטופל במרכז הטיפול.

כמו כן, כחלק מקבלת ההחלטות המשותפת יחד עם המטופל, רופאי המשפחה השתמשו בתוכנות מחשב הבודקות את הסיכון מול התועלת עבור המטופל באופן אישי. שיטה נוספת בה השתמשו הרופאים הייתה לעודד מטופלים עם דאגות לגבי הטיפול או עם תופעות לוואי להמשיך טיפול תוך התאמת משטר הטיפול בשילוב עם המטרות האישיות של המטופל.

מסקנות המחקר היו שרופאי משפחה צריכים להיות מודעים למחסומים הקיימים בנוגע לטיפול עם סטטינים ולשיטות הקיימות על מנת להתגבר עליהם. רופאי המשפחה יכולים להיעזר בהמלצות הקיימות בקווים המנחים אשר מתאימות יותר לטיפול ראשוני ובעלונים המספקים הסבר ברור למטופל בנוגע לטיפול להורדת רמת השומנים.

החוקרים הסיקו כי קיים צורך במחקרים נוספים אשר יבדקו את הצרכים הספציפיים של המטופלים בנוגע לטיפול וינסו לראות איך ניתן לערב אותם על מנת לשפר את ההיענות לטיפול.

מקור: 

Kruger, K. et al. (2018) British Journal of General Practice 68

נושאים קשורים:  מחקרים,  היענות לטיפול,  תופעות לוואי,  טיפול רפואי ראשוני,  מחקר איכותני,  סטטינים,  היפרליפידמיה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות