מטרת מחקר זה הייתה לקבוע האם הפרעת דום נשימה חסימתי בשינה (OSA) ו/או ישנוניות מוגברת, במהלך היום קשורים עם דיכאון תסמיני בגברים אוסטרליים. במסגרת המחקר נבחרו באופן אקראי משתתפים הגרים באזורים עירוניים בני 40-88 שנים ללא אבחנה קודמת של OSA. תסמיני דיכאון מובהקים קלינית הוערכו על ידי ה-Beck Depression Inventory-1A או Centre for Epidemiological Studies Depression Scaleי(2007–2010). מדגם אקראי של גברים (788 גברים) השלים פוליסומנוגרפיה ביתית ללא השגחה ובנוסף את שאלון ה-Epworth Sleepiness Scale questionnaireי(2010–2012).

החוקרים מצאו כי OSA בלתי מאובחנת (אינדקס אפנאה-היפופנאה השווה או גדול מ-30 אירועים לשעה) הייתה קשורה עם תסמיני דיכאון (יחס סיכויים מתוקנן 1.98; רווח בר-סמך 95% 1.05-3.73; p=0.036). עם זאת, קשר מובהק נצפה גם בין OSA וישנוניות מוגברת במהלך היום (p=0.03) כך שאנשים עם OSA וישנוניות מוגברת במהלך היום (Epworth Sleepiness Scale questionnaire score השווה או גדול מ-10) התייצגו עם הקשרים החזקים ביותר עם דיכאון (אפנאה קלה-בינונית: יחס סיכויים מתוקנן 3.86; רווח בר-סמך 95% 1.87-7.95; אפנאה קשה: יחס סיכויים מתוקנן 4.82; רווח בר-סמך 95% 1.42-16.35) לעומת אנשים ללא אפנאה.

מסקנת החוקרים היא כי תסמיני דיכאון בגברים קשורים עם OSA בלתי מאובחנת בקהילה. חשוב כי קלינאים ורופאי משפחה ישקלו ביצוע בדיקות סקר לדיכאון לאנשים הסובלים מ-OSA קשה ובדיקות סקר ל-OSA לאנשים עם דיכאון. כמו כן, רצוי לשקול בדיקות סקר לדיכאון באנשים הסובלים מישנוניות עודפת במהלך היום ללא קשר לחומרת תסמיני OSA.

מקור: 

Lang, C.J. et al. (2017) Journal of Clinical Sleep Medicine. 13(4), 575

 

 

נושאים קשורים:  דכאון,  OSA,  דום נשימה חסימתי בשינה,  ישנוניות,  סקר,  מחקרים