כאב בילדים 25.06.2018

תפיסות עוול בנוגע לכאב בקרב ילדים והוריהם

מחקר חדש בוצע במטרה להבין טוב יותר תפיסות עוול בנוגע לכאב אצל ילדים הסובלים מכאב כרוני והוריהם

כאב הוא תחושה פנימית המושפעת בין השאר מסביבה חברתית. עבור ילדים הסובלים מכאב כרוני, מערכת היחסים הורה-ילד ואמונות ההורים בנוגע לכאב הן חשובות במיוחד ועשויות להשפיע על תוצאים הקשורים לכאב. תפיסות עוול בנוגע לכאב זוהו לאחרונה כגורם רגשי-קוגניטיבי חשוב עבור ילדים הסובלים מכאב.

מחקר חדש בוצע במטרה להבין טוב יותר תפיסות עוול בנוגע לכאב אצל ילדים הסובלים מכאב כרוני והוריהם.

המדגם כלל 253 ילדים הסובלים מכאב כרוני (גיל ממוצע 14.1 ; 74% בנות) שטופלו במרפאת כאב שלישונית. המטופלים השלימו מדידות של עוצמת הכאב, תפיסות עוול בנוגע לכאב, מתח, נכות תפקודית ואיכות חיים.

ההורים השלימו מדידות הקשורות לתפיסות עוול בנוגע לכאב אצל ילדיהם. זוגות הורה-ילד חולקו ל1 מתוך 4 קטגוריות בהתבסס על מידת ההתאמה או אי ההתאמה בציון מדידות העוול. אנליזה חד כיוונית של משתנים בחנה את ההבדל בעוצמת הכאב, מתח, נכות תפקודית ואיכות חיים לאורך 4 הקטגוריות.

הממצאים מעידים על כך שגם מידת (התאמה מול אי התאמה) וגם כיוון (אי התאמה מדד נמוך אצל הילד – גבוה אצל ההורה מול גבוה אצל הילד -  נמוך אצל ההורה) של הדמיון בין הילד וההורה בנוגע לתפיסות העוול היו קשורים עם דיווחי הילד בנוגע לעוצמת הכאב, מתח, נכות תפקודית ואיכות חיים. התוצאים הגרועים ביותר דווחו כאשר הילדים דיווחו על תפיסות עוול גבוהות, אבל הוריהם לא.

ממצאים אלה מדגישים את התפקיד החשוב של הורים בהתייחס לתפיסות אי צדק בנוגע לכאב בקרב ילדים הסובלים מכאב כרוני.

מקור:

Miller MM, Wuest D, Williams AE, Scott EL, Trost Z, Hirsh AT. Injustice perceptions about pain: parent–child discordance is associated with worse functional outcomes. Pain. 2018 Jun 1;159(6):1083-9.

עריכה: ד"ר נועה יקירביץ אמיר

נושאים קשורים:  כאב כרוני,  כאב בילדים,  תוצאי כאב,  מחקרים,  הורה-ילד
תגובות