אינסומניה 26.06.2018

הקשר בין משך השינה ותמותה בנשים לאחר גיל המעבר

מחקר זה הסתמך על נתונים ממאגר ה-WHI - Women’s Health Initiative ובדק את הקשר בין משך השינה, אינסומניה ושימוש בתרופות היפנוטיות לבין תמותה

אינסומניה (אילוסטרציה)
אינסומניה (אילוסטרציה)

מחקרים רבים הראו כי משך שינה ארוך או קצר קשור בתמותה גבוהה יותר (עקומת U), אך קביעת הסיבתיות קשה עקב אופי המחקרים וריבוי ערפלנים. מחקר זה הסתמך על נתונים ממאגר ה-WHIי(Women’s Health Initiative) ובדק את הקשר בין משך השינה, אינסומניה ושימוש בתרופות היפנוטיות לבין תמותה מכל סיבה ומסיבות ספציפיות.

במחקר נכללו כ-158,000 נשים לאחר גיל המעבר שהיה לגביהן מידע בנוגע לשינה. משך המעקב החציוני היה 17.8 שנים. 30,400 נשים נפטרו במהלך המעקב.

נתונים סטטיסטיים: משך שינה קצר מ-5 שעות או ארוך מ-9 שעות היה קשור לתמותה מוגברת מכל סיבה ותמותה קרדיו-וסקולרית אך לא לתמותה עקב סרטן. אינסומניה לא הייתה קשורה לעלייה בתמותה אבל שימוש בתרופות היפנוטיות כן היה קשור לעלייה בתמותה.

סיכום: תוצאות המחקר מעידות על קשר בין משך השינה ותמותה בנשים לאחר גיל המעבר, אך אינסומניה לא נמצאה קשורה לעלייה בתמותה.

מקור:

The association of sleep duration and quality with all-cause and cause-specific mortality in the Women's Health Initiative

Geoffrey C. Kabat, et al. Sleep Medicine. online 2 June 2018

ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  משך שינה,  תמותה,  אינסומניה,  תרופות היפנוטיות,  גיל המעבר
תגובות