נסיון התאבדות 03.07.2018

הקשר בין משתנים התלויים בזמן ההצבה לסיכון לניסיון התאבדות בקרב חיילים

מחקר זה נועד בכדי לבחון את הקשר בין גורמי סיכון אפשריים התלויים בזמן השירות ומספר ההצבות לבין נסיונות התאבדות בקרב חיילי צבא ארה"ב

צבא ארה"ב (אילוסטרציה)
נסיונות התאבדות בקרב חיילי צבא ארה"ב (אילוסטרציה)

עד כה, ישנן ראיות מוגבלות בנוגע לשאלה האם הסיכון לניסיונות התאבדות בקרב חיילי צבא ארה"ב קשור לגורמים התלויים בזמן ההצבה כגון זמן בשירות לפני ההצבה הראשונה, משך ההצבה הראשונה ומשך הזמן בין הצבות.

מטרת החוקרים במחקר זה הינה לבחון את הקשר בין גורמים הקשורים לזמן ההצבה לניסיונות התאבדות בקרב חיילים שהוצבו פעמיים.

תוך שימוש בנתונים אדמיניסטרטיביים החל מינואר 2004 ועד דצמבר 2009, מחקר עוקבה רטרוספקטיבי זה זיהה נתונים בנוגע לחודשי-אדם של שירות פעיל של חיילים רגילים אשר שירתו ברצף בצבא ארה"ב במשך שנתיים לפחות והוצבו בדיוק פעמיים. תאריכי הניתוח הסטטיסטי היו מרץ עד דצמבר 2017.

נמצאו 593 חיילים עם תיעוד רפואי של נסיונות התאבדות במהלך או לאחר ההצבה השניה שלהם. מדגם בעל הסתברות שווה של חודשי-אדם נבחר כקבוצת ביקורת מתוך חיילים אחרים עם בדיוק שתי הצבות (19,034 משתתפים). ניתוח של רגרסיה לוגיסטית נועד כדי לבחון את הקשר של זמן בשירות לפני ההצבה הראשונה, משך ההצבה הראשונה ואורך הזמן בין ההצבות הראשונות לניסיונות התאבדות.

התוצא העיקרי במחקר זה הוגדר כניסיונות התאבדות במהלך או לאחר ההצבה השניה אשר זוהו תוך שימוש בדיווח על ניסיונות התאבדות של משרד ההגנה האמריקאי (US Department of Defense Suicide Event Report) וה-International Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification) משתנים בלתי תלויים נלקחו מתוך תיעוד אנשי צבא ארה"ב.

מתוך 539 מקרים, הרוב היו גברים (513 [86.5%]), לבנים לא היספניים (392 [66.1%]), בעלי השכלה תיכונית לפחות (477 [80.4%]), נשואים (398 [67.1%]), וצעירים מגיל 21 שנים כאשר הם נכנסו לצבא ארה"ב (384 [64.8%]).

במודלים רבי משתנים בהתאמה לגורמים סוציו-דמוגרפיים, מאפייני השירות ואבחנה קודמת הקשורה לבריאות הנפש, הסיכוי לניסיון התאבדות במהלך או לאחר ההצבה השנייה נמצא כגבוה יותר בקרב חיילים שההצבה הראשונה שלהם התרחשה בתוך 12 חודשים של שירות לעומת לאחר 12 חודשי שירות (יחס סיכויים, 2.0; רווח בר-סמך 95%, 1.6-2.4) וכן בקרב אלה עם 6 חודשים או פחות בין ההצבות לעומת אלו עם יותר מ-6 חודשים (יחס סיכויים, 1.6; רווח בר-סמך 95%, 1.2-2.0).

משך ההצבה הראשונה לא נמצא כקשור לניסיונות התאבדות. ניתוח סטטיסטי של אינטראקציות דו-כיווניות הצביע על כך שהקשר בין הצבה מוקדמת ומשך הזמן בין ההצבות והסיכון לניסיונות לא עוצב על ידי מאפיינים אחרים. פרופורציית הסיכון הנתרם על ידי האוכלוסייה הייתה 14.2% עבור הצבה במהלך 12 החודשים הראשונים של השירות ו-4.0% עבור 6 חודשים או פחות בין ההצבות.

לסיכום, הזמן בשירות לפני ההצבה הראשונה ומשך הזמן בין ההצבות הינם גורמי סיכון הניתנים לשינוי עבור ניסיונות התאבדות בקרב חיילים.

מקור: 

Ursano, R.J. et al. (2018) JAMA Psychiatry. 75(6)

נושאים קשורים:  מחקרים,  ניסיונות התאבדות,  חיילים,  גורמים התלויים בזמן,  מספר הצבות,  משך השירות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות