סוכרת סוג 1 18.07.2018

בין ביטויים מיקרווסקולריים למחלה קרדיווסקולרית בסוכרת סוג 1

באנשים עם סוכרת סוג 1 הנמשכת מעל 50 שנה ומחלת כליות כרונית, הימצאות או היעדר רטינופתיה סוכרתית פרוליפרטיבית משפיעה על הסיכון למחלה קרדיווסקולרית

רופאים במערך הקרדיולוגי (אילוסטרציה)
סוכרת ולב (אילוסטרציה)

קשר עצמאי בין מחלת כליות כרונית (CKD) ורטינופתיה סוכרתית פרוליפרטיבית (proliferative diabetic retinopathy-PDR) עם מחלה קרדיווסקולרית (CVD) טרם בוסס. במחקר ה-Joslin 50-year Medalist, אשר אפיין אנשים עם סוכרת סוג 1 הנמשכת 50 שנים ויותר, החוקרים בחנו את הקשרים של CKD ו-PDR עם CVD. הקשר תוקף על ידי עוקבה נוספת של אנשים עם סוכרת סוג 1 מפינלנד.

במחקר חתך זה השתתפו תושבי ארה"ב (762) עם סוכרת סוג 1 מזה חמישים שנים או יותר במרכז רפואי בודד. המשתתפים מילאו שאלון ועברו הערכה קלינית, עינית ומעבדתית. בוצע שימוש בעוקבה "משוכפלת" (675 משתתפים) ממחקר ה-FinnDiane לצורך תיקוף.

CKD ו-PDR הוגדרו כ-eGFR הקטן מ-45 מ"ל/דקה/1.73Xמטר^2 (מחלת כליות כרונית מדרגה 3b) ועל פי פרוטוקול ה-ETDRSי(Early Treatment Diabetic Retinopathy Study), בהתאמה. CVD בוססה על ידי שאלונים ו/או גיליונות שחרור מבית החולים. הקשר בין מצב ה-CVD עם CKD ו-PDR הוערך על ידי רגרסיה לוגיסטית רב-משתנית.

החוקרים מצאו כי ההימצאות של CVD בקרב משתתפים עם CKD ללא PDR י(30 משתתפים) ובמשתתפים ללא CKD ועם PDRי(339 משתתפים) הייתה כחצי מההימצאות  במשתתפים עם CKD ו-PDRי(66 משתתפים) (34.5 ו-42.8% לעומת 68.2%, p=0.002). סטטוס PDR נמצא קשור באופן עצמאי עם CVD (יחס סיכויים 0.21, רווח בר-סמך 95% 0.08-0.58; p=0.003) באנשים עם CKD. בעוקבה הפינית, נטייה לכיוון הימצאות נמוכה יותר של CVD נצפתה בקבוצת המשתתפים עם CKD וללא PDRי(21 משתתפים) לעומת הקבוצה החיובית ל-CKD ו-PDRי(170 משתתפים) (19.1% לעומת 37.1%; p=0.10).

מסקנת החוקרים היא כי היעדר PDR באנשים עם סוכרת סוג 1 ו-CKD קשור בירידה בהמצאות של CVD. ממצא זה מרמז כי ייתכן כי קיימים גורמים מגנים משותפים מפני PDR ו-CVD.

מקור: 

Gordin, D. et al. (2018) Diabetes Care.  41(4), 815

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת סוג 1,  CVD,  PDR,  CKD,  מחקר ה- Joslin 50-year Medalist.
תגובות