ברונכיאקטזיס 19.07.2018

הקשר בין החיידק Pseudomonas aeruginosa לתוצאים קליניים בחולים עם ברונכיאקטזיות

נתונים מ-2,596 חולי ברונכיאקטזיות מעשרה מרכזי טיפול שונים באירופה וישראל עם זמן מעקב של חמש שנים

Pseudomonas aeruginosa

החיידק Pseudomonas aeruginosa אחראי לזיהומים כרוניים בחולי ברונכיאקטזיות רבים אך נכון להיום לא ידוע האם הוא קשור בתוצאים קליניים גרועים יותר ללא תלות בחומרת המחלה הבסיסית. במחקר זה נותחו נתונים מ-2,596 חולי ברונכיאקטזיות מעשרה מרכזי טיפול שונים באירופה וישראל עם זמן מעקב של חמש שנים. הימצאות של זיהום כרוני ב- Pseudomonas aeruginosa והשפעתו העצמאית על התקפים, אשפוזים, תמותה ואיכות חיים הוערכה.

החוקרים מצאו כי ההימצאות של זיהום כרוני ב-Pseudomonas aeruginosa היתה 15.0% (389 משתתפים). החיידק נמצא כקשור עם תמותה גבוהה יותר במודל חד-משתני (יחס סיכונים 2.02; רווח בר-סמך 95% 1.53-2.66; p<0.0001) אך לא במודל רב-משתני. Pseudomonas aeruginosa נמצא כקשור באופן עצמאי עם תמותה מוגברת רק בחולים עם התקפים תדירים (שניים או יותר בשנה) (יחס סיכונים 2.03; רווח בר-סמך 95% 1.36-3.03; p=0.001). קשר עצמאי בין איכות חיים גרועה של 7.46 נקודות (רווח בר-סמך 95% 2.93-12.00; p=0.001) נמצא במודל רגרסיה ליניארי רב-משתני.

מסקנת החוקרים היא כי Pseudomonas aeruginosa קשור באופן עצמאי עם תדירות התקפים, אשפוזים בבית חולים ואיכות חיים גרועה. תמותה מוגברת נצפתה בחולים עם Pseudomonas aeruginosa ובמיוחד בחולים עם התקפים מרובים.

מקור:

Araujo, D. et al.  (2018) European Respiratory Journal. 51, 1701953

נושאים קשורים:  מחקרים,  Pseudomonas aeruginosa,  ברונכיאקטזיות,  איכות חיים,  תמותה,  התקפים,  מחקים
תגובות