תפקוד כלייתי 23.07.2018

סקוביטריל/ולסרטן (אנטרסטו) והשפעתו על התפקוד הכלייתי

מחקר PARADIGM-HF השווה את ההשפעה הכלייתית של סקוביטריל/ולסרטן (אנטרסטו) בהשוואה לאנלפריל (אנלדקס) בקרב מטופלים עם אי ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד

כליות

מטרת מחקר זה היתה להעריך את ההשפעות הכלייתיות של סקוביטריל/ולסרטן (Sacubitril/Valsartan - Entresto) בקרב מטופלים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד (heart failure with reduced ejection fraction - HFrEF). התפקוד הכלייתי בדרך כלל לקוי בקרב מטופלים עם HFrEF ועשוי להידרדר אף יותר לאחר חסימת מערכת הרנין-אנגיוטנסין.

במחקר PARADIGM-HFי(Prospective Comparison of ARNI with ACE inhibition to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart Failure),י8,399 מטופלים עם HFrEF הוקצו אקראית לטיפול עם סקוביטריל/ולסרטן או אנלפריל (Enalapril – Enaladex, Enalapri). קצב הסינון הגלומרולרי המשוער (estimated glomerular filtration rate - eGFR) היה ידוע עבור כל המטופלים ויחס אלבומין לקריאטינין בשתן (urinary albumin/creatinine ratio - UACR) היה זמין עבור 1,872 מטופלים, בעת הסקירה, ההקצאה ובמרווחי זמן קבוצים במהלך המעקב. החוקרים העריכו את ההשפעות של תרופת המחקר על שינויים ב-eGFR וב–UACR ועל תוצאים כלייתיים וקרדיווסקולריים, לפי ה- eGFR וה-UACR.

בעת הסקירה, eGFR היה 70 ± 20 מ"ל/דקה/מ"ר ו-2,745 מטופלים (33%) היו עם מחלת כליות כרונית; חציון UACR היה 1.0 מ"ג/מילימול (טווח בין-רבעוני: 0.4-3.2 מ"ג/מילימול) ו-24% היו עם UACR מוגבר. ירידה ב-eGFR במהלך המעקב היתה פחותה עם סקוביטריל/ולסרטן בהשוואה לאנלפריל (1.61- מ"ל/דקה/מ"ר/שנה; 95% רווח בר סמך: 1.77- עד 1.44- מ"ל/דקה/מ"ר/שנה, בהשוואה ל-2.04- מ"ל/דקה/מ"ר/שנה; 2.21- עד 1.88- מ"ל/דקה/מ"ר/שנה; p<0.001), למרות עלייה גדולה יותר ב-UACR עם סקוביטריל/ולסרטן בהשוואה לאנלפריל (1.20 מ"ג/מילימול; 95% רווח בר סמך: 1.04-1.36 מ"ג/מילימול, בהשוואה ל- 0.90 מ"ג/מילימול; 0.77-1.03 מ"ג/מילימול; p<0.001).

ההשפעה של סקוביטריל/ולסרטן על תמותה קרדיווסקולרית או אשפוז עקב אי-ספיקת לב לא הושפעה מה–eGFRי(p-interaction=0.70) או הUACRי(p-interaction=0.34) או משינויים ב- UACRי(p-interaction=0.38).

בהשוואה לאנלפריל (אנלדקס, אנלפרי), סקוביטריל/ולסרטן (אנטרסטו) הביא לקצב איטי יותר של הידרדרות ב-eGFR ושיפר את התוצאים הקרדיווסקולריים, אף בקרב מטופלים עם מחלת כליות כרונית, למרות שגרם לעלייה מתונה ב-UACR.

מקור: 

JACC Heart Fail. 2018 Jun;6(6):489-498. doi: 10.1016/j.jchf.2018.02.004. Epub 2018 Apr 11.
Renal Effects and Associated Outcomes During Angiotensin-Neprilysin Inhibition in Heart Failure
Damman K1, Gori M2, Claggett B3, Jhund PS4, Senni M5, Lefkowitz MP6, Prescott MF6, Shi VC6, Rouleau JL7, Swedberg K8, Zile MR9, Packer M10, Desai AS3, Solomon SD3, McMurray JJV11.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי-ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד,  סקוביטריל/ולסרטן,  אנטרסטו,  אנלפריל,  אנלדקס,  אנלפרי,  מחקר PARADIGM-HF,  קצב סינון גלומרולרי משוער,  EGFR,  יחס אלבומין לקריאטינין בשתן,  UACR,  מחלת כליות כרונית