סוכרת סוג 2 04.09.2018

משך מחלת הסוכרת ושליטה גליקמית על תמותה באוכלוסיה מקסיקנית בוגרת

סוכרת היא הסיבה השלישית לתמותה מכל הסיבות במבוגרים מקסיקנים כאשר התמותה העודפת היא לרוב בשל מחלה וסקולרית, מחלה כלייתית ומשבר סוכרתי חריף

סוכרת היא לפחות הסיבה השלישית לתמותה מכל הסיבות בקרב מבוגרים מקסיקנים בגילאים 35-74, כאשר התמותה העודפת היא לרוב בשל מחלה וסקולרית, מחלה כלייתית ומשבר סוכרתי חריף.

מחקר חדש בוצע במטרה להעריך השפעת משך הסוכרת ושליטה גליקמית על הסיכון לתמותה מסיבות אלו, ולהעריך את החשיבות של תמותה מסיבות ספציפיות בסוכרת לא מאובחנת.

כ-100,000 נשים ו-50,000 גברים מגיל 35 ומעלה ממקסיקו סיטי גויסו למחקר פרוספקטיבי המבוסס על בדיקות דם בין אפריל 1998 וספטמבר 2004, עם מעקב עד ינואר 2016, אחרי תמותה מסיבות ספציפיות. המשתתפים שבעת הגיוס דיווחו על מחלה כרונית כלשהי למעט סוכרת ומשתתפים ללא מידע על רמות המוגלובין מסוכרר או משך הסוכרת, הוצאו מהמחקר.

נעשה שימוש במודלי Cox על מנת להעריך את הקשר בין סוכרת לא מאובחנת וסוכרת שאובחנה בעבר (כמעט תמיד סוג 2) עם הסיכון לתמותה מתחלואה וסקולרית, תחלואה כלייתית וזיהום, ביחס למשך המחלה (פחות מ-5 שנים, בין 5 ל-10 שנים, 10 שנים ומעלה) ורמות המוגלובין מסוכרר (פחות מ-9%, בין 9 ל-11%, 11% ומעלה). בנוסף הוערך הקשר בין המוגלובין מסוכרר עם תמותה בקרב משתתפים ללא סוכרת בעת הגיוס.

133,662 משתתפים בגילאים 35-74 עם נתונים מלאים וללא מחלה כרונית אחרת נכללו במחקר. מתוכם ל-940 (13%) הייתה סוכרת מאובחנת, 6,541 (5%) הייתה סוכרת לא מאובחנת ו-110,181 (82%) היו ללא סוכרת.

בקרב המשתתפים עם סוכרת מאובחנת, השליטה הגליקמית הייתה גרועה [המוגלובין מסוכרר חציוני 8.9% (רווח בין רבעונים [IQR]י7.0-10.9], כאשר הגרועה ביותר הייתה בקרב המשתתפים עם משך מחלה ארוך יותר בעת הגיוס.

בהשוואה למשתתפים ללא סוכרת, הסיכון (Rate ratio) לתמותה בגילאים 35-74 משילוב של סיבות וסקולריות, כלייתיות או זיהומיות היה 3.0 (95%CI 2.7-3.4) בקרב משתתפים עם סוכרת לא מאובחנת, 4.5 (4.0-5.0) בקרב 5,042 המשתתפים עם משך מחלה פחות מחמש שנים, 6.6 (6.1-7.1) בקרב 7,713 המשתתפים עם משך מחלה 5 עד 10 שנים ו-11.7 (10.7-12.7) עבור 4,185 המשתתפים עם משך מחלה של לפחות 10 שנים.

באופן דומה ה-Rate ratio לתמותה היה 5.2 (4.8-5.7) בקרב המשתתפים עם המוגלובין מסוכרר פחות מ-9%, 6.8 (6.2-7.4) בקרב המשתתפים עם המוגלובין מסוכרר בין 9% ל-11% ו10.5 (9.7-11.5) בקרב אלה עם המוגלובין מסוכרר של לפחות 11%. סוכרת לא נמצאה קשורה באופן חזק עבור תמותה משילוב של סיבות אחרות למעט משבר גליקמי. בקרב משתתפים ללא סוכרת, המוגלובין מסוכרר גבוה יותר לא נמצא קשור עם תמותה.

לסיכום, במקסיקו, שיעור התמותה מסיבות הקשורות עם סוכרת גדל באופן חד עם משך מחלת הסוכרת, ושליטה גליקמית גרועה. עיכוב ההופעה של סוכרת סוג 2, כמו גם שיפור הטיפול בה, הינו חיוני על מנת להפחית תמותה מוקדמת במקסיקו.

מקור:

Effect of diabetes duration and glycaemic control on 14-year cause-specific mortality in Mexican adults: a blood-based prospective cohort study. Herrington, William G et al. The Lancet Diabetes & Endocrinology. [E pub Mar 2018].

נושאים קשורים:  מחקרים,  תמותה,  סוכרת,  סוכרת סוג 2,  המוגלובין מסוכרר,  מקסיקו
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות