הודעות 12.09.2018

אישורי כשירות דרישות מעסיקים לבדיקות

להלן התייחסות לבדיקות מיותרות הנדרשות לצורך קבלה לעבודה ועמדתה של הלשכה לאתיקה של הר"י בנושא מתן אישורי כשירות

רופא רושם מרשם (אילוסטרציה)
מרשמי תרופות (אילוסטרציה)

דר' ניבה אזוז מהאגף לרפואה קהילתית במשרד הבריאות הוציאה התייחסות לבדיקות מיותרות הנדרשות לצורך קבלה לעבודה. המכתב שנשלח למנהלי הקופות בנושא מצורף כאן.

התייחסויות נוספות של האגף לדרישות לאישורים שונים הנדרשים מרופאי המשפחה ניתן למצוא באתר האגף, ובעדכונים המפורסמים על ידו.

בנוסף אנו רוצים להזכיר כי הכשרת רופאי המשפחה איננה כוללת הכשרה לצורך קביעת כשירות.

לאור זאת, מומלץ שלא לחתום על אישורי כשירות שונים המופנים אלינו, אלא אם יש לרופא הכשרה ספציפית בתחום. במידת הצורך מומלץ לתת סיכום מידע רפואי.

מצורפת עמדתה של הלשכה לאתיקה של הר"י בנושא מתן אישורי כשירות, כאן.

נושאים קשורים:  הודעות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות