סיגמואידוסקופיה היא אחת מהבדיקות הסקר המומלצות ע״י ה-USPSTF לאבחון מוקדם ומניעת סרטן המעי הגס בגברים ונשים בגילאי 50-75.

מחקרים הראו ירידה של 18-26% במקרי סרטן המעי הגס והפחתה של 22%-31% בתמותה באנשים שעברו סקירה באמצעות סיגמואידוסקופיה, אך הממצאים פחות חד-משמעיים לגבי נשים לעומת גברים.

מחקר זה בדק את היעילות של סיגמואידוסקופיה גמישה כבדיקת סקר בקרב כ-100,000 נשים וגברים בנורבגיה.

במחקר, שנערך בשיטה אקראית, השתתפו מבוגרים בגילאי 50-64 ללא עבר של סרטן מעי גס. בשנים 1999-2001. המשתתפים עברו בדיקת סקר ע״י סיגמואידוסקופיה עם או בלי בדיקת דם סמוי בצואה, וקבוצת הביקורת לא עברה אף בדיקת סקירה. למטופלים עם ממצאים בסיגמואידוסקופיה הומלץ לעבור קולונוסקופיה מלאה.

נתונים סטטיסטיים : במהלך מעקב של כ-15 שנים, הסיכון לסרטן המעי הגס היה נמוך משמעותית בקרב גברים שעברו סיגמואידוסקופיה כבדיקת סקר (1.72% לעומת 2.5%), אך לא בקרב נשים (1.86% לעומת 2.05%). כמו כן הבדיקה הפחיתה משמעותית תמותה בקרב גברים (0.49% לעומת 0.81%) אך לא בנשים (0.6% לעומת 0.59%).

סיכום : סיגמואידוסקופיה הפחיתה משמעותית סיכון לסרטן מעי גס ותמותה ממנו בקרב גברים בנורבגיה אך לא בקרב נשים, בהשוואה לאי-ביצוע בדיקת סקר.

מקור:

Long-Term Effectiveness of Sigmoidoscopy Screening on Colorectal Cancer Incidence and Mortality in Women and Men: A Randomized Trial

Holme Ø, Løberg M, Kalager M, Bretthauer M, Hernán MA, Aas E, et al. Ann Intern Med. [Epub ahead of print 24 April 2018]

http://annals.org/aim/article-abstract/2679355/long-term-effectiveness-sigmoidoscopy-screening-colorectal-cancer-incidence-mortality-women

 ערכה: ד״ר נועה גולדשר מינרבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  בדיקות סקירה,  סיגמואידוסקופיה גמישה,  סרטן מעי גס