סוכרת סוג 2 14.10.2018

הקשר בין מין המטופל לחוסר ההיענות לטיפול תרופתי בסוכרת

האם קיימים הבדלים בין המינים בחוסר היענות לטיפול תרופתי כתוצאה מעלויות התרופות בקרב חולי סוכרת?

סוכרת ותרופות נוספות (אילוסטרציה)
סוכרת (אילוסטרציה)

פחות מ-50% מהמטופלים הסובלים מסוכרת סוג 2 לא מצליחים להגיע לאיזון הגליקמי המומלץ. אחת מהסיבות לכך היא חוסר היענות לטיפול תרופתי מצד המטופל הקשור לעלויות התרופות. ההשערה של החוקרים הייתה כי ישנם הבדלים בין המינים בנוגע לחוסר היענות לטיפול תרופתי כתוצאה מעלויות התרופות בקרב מטופלים עם סוכרת.

החוקרים השתמשו במידע מתוך ה- US National Health Interview Survey (בין השנים 2011-2014) שכלל 5,260 גברים ו-6,188 נשים עם סוכרת מאובחנת מעל שנה. החוקרים השתמשו בשתי שיטות לניתוח (שיטה A ושיטה B שמתוארת בהמשך) מספר מדידות של תוצאים שונים (1-4) הקשורים לחוסר היענות לטיפול תרופתי כתוצאה מעלויות הטיפול. המשתנה הבלתי תלוי שהיה משתנה המפתח במחקר היה מין המשתתפים.

החוקרים מצאו כי בשיטות והמדידות השונות נשים הראו שיעורי חוסר היענות לטיפול הקשור לעלויות הטיפול גבוהים יותר באופן עקבי בהשוואה לגברים. מדד פירסון X2 הראה כי ישנה סבירות גבוהה יותר שנשים (1) ידלגו על נטילת התרופה (13.5%–10.2%; P < .001), ייקחו מינון נמוך מהמינון שנרשם להן (13.9%–10.5%; P < .001), יידחו את מילוי המרשמים (16.8%–12.5%; P < .001) ויבקשו מהרופא לרשום להן תרופה חלופית זולה יותר (31.8%–28.0%; P < .001).

תוצאות המחקר הראו באמצעות מודלים של רגרסיה לוגיסטית עם בקרה על משתנים כי ישנה סבירות גבוהה יותר שנשים ידלגו על נטילת התרופה (יחס הסיכויים 1.30, רווח בר סמך 95%= 1.09-1.55), ייקחו מינון נמוך מהמינון שנרשם להן (יחס הסיכויים 1.26, רווח בר סמך 95%= 1.06-1.50), יידחו את מילוי המרשמים (יחס הסיכויים 1.29, רווח בר סמך 95%= 1.11-1.50) ויבקשו מהרופא לרשום להן תרופה חלופית זולה יותר (יחס הסיכויים 1.17, רווח בר סמך 1.04-1.32).

החוקרים הגיעו לתוצאות שהראו כי ישנן גורמים נוספים המשפיעים על ההיענות לטיפול תרופתי, כולל גורמים חברתיים כלכליים ומשתנים הקשורים למצב הבריאותי של המטופל.

המסקנות שעלו מן המחקר הראו כי קיים שוני מובהק בין המינים בנוגע לחוסר היענות לטיפול תרופתי כתוצאה מעלות הטיפול בקרב מטופלים עם סוכרת. אנשים העוסקים במתן שירותי בריאות ומקבלי ההחלטות חייבים למצוא דרכים להתמודד עם חוסר ההיענות לטיפול כתוצאה מעלותו בקרב מטופלים הסובלים ממחלות כרוניות, בייחוד בקרב הנשים המטופלות.

מקור: 

Bhuyan, S.S. et al. (2018) JABFM 31,5.

נושאים קשורים:  מחקרים,  גלוקוז בדם,  סוכרת,  עלויות טיפול,  היענות לטיפול
תגובות
 
17.10.2018, 19:56

תרגום לא נכון של תחילת המאמר:
במאמר כתוב - פחות מ 50% מגיעים ליעד המומלץ.