פמברוליזומאב 14.10.2018

פמברוליזומאב בשילוב עם כימותרפיה בסרטן ריאות של תאים שאינם קטנים קשקשי

תוצאות ממחקר הפאזה 3, Keynote-407, תומכות בשילוב של פמרוליזומאב כטיפול קו ראשון בסרטן NSCLC של תאים שאינם קטנים, קשקשיים

כימותרפיה (אילוסטרציה)
כימותרפיה (אילוסטרציה)

נכון להיום טיפול קו ראשון עבור סרטן NSCLCי(non-squamous cell lung cancer) קשקשי מורכב מכימותרפיה מבוססת פלטינה או פמברוליזומאב (בקרב מטופלים עם ביטוי PD-L1 של 50% או יותר מתאי הסרטן). לאחרונה, פמברוליזומאב יחד עם כימותרפיה הדגימה שרידות כללית מוארכת באופן מובהק במטופלים עם NSCLC שאינו קשקשי.

מחקר זה הינו מחקר פאזה 3 כפול-סמיות שבמסגרתו 559 מטופלים עם סרטן NSCLC קשקשי חולקו ביחס של 1:1 לקבל פמברוליזומאב במינון 200 מ"ג או אינבו עד ל-35 סבבי טיפול ובנוסף קיבלו קרבופלטין או פקליטקסל או נאב-פקליטקסל בארבעת הסבבים הראשונים. התוצאים העיקריים היו שרידות כוללת ושרידות ללא התקדמות מחלה.

לאחר זמן מעקב חציוני של 7.8 חודשים השרידות הכללית הייתה 15.9% (רווח בר-סמך 95%, 13.2-לא הושג) בקבוצת הפמברוליזומאב לעומת 11.3% (9.5-14.8%) בקבוצת האינבו (יחס סיכונים עבור תמותה, 0.64; 0.49-0.85; p<0.001). השיפור בשרידות כללית נצפה ללא תלות בסטטוס ה-PD-L1. שרידות ללא התקדמות מחלה חציונית הייתה 6.4 חודשים (6.2-8.3) בקבוצת הפמברוליזומאב ו-4.8 חודשים בקבוצת האינבו (4.3-5.7) (יחס סיכונים לתמותה או התקדמות מחלה, 0.56; 0.45-0.70; p<0.001). תופעות לוואי בדרגה שלוש ומעלה התרחשו ב-69.8% מהמטופלים בקבוצת הפמברוליזומאב וב-68.2% מהמטופלים בקבוצת האינבו. הפסקת טיפול בגין תופעות לוואי הייתה יותר תדירה בקבוצת הפמברוליזומאב (13.3% לעומת 6.4%)

החוקרים מסכמים כי במטופלים עם סרטן NSCLCי(non-squamous cell lung cancer) קשקשי, הוספה של של פמברוליזומאב לכימותרפיה המכילה קרבופלטין ופקליטקסל או נאב-פקליטקסל מובילה לשרידות כללית ושרידות ללא התקדמות מחלה ארוכות יותר מאשר כימותרפיה בלבד.

מקור: 

Paz-Ares, L. et al. (2018) New England Journal of Medicine. DOI: 10.1056/NEJMoa1810865

נושאים קשורים:  פמברוליזומאב,  סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים קשקשי,  כימותרפיה,  KENOTE-407,  קו ראשון,  יעילות,  שרידות כוללת,  בטיחות,  PD-L1,  שרידות ללא התקדמות מחלה,  מחקרים
תגובות