אי שליטה בסוגרים 16.10.2018

האם רופאי משפחה שואלים מטופלים קשישים בנוגע לאי שליטה בסוגרים?

החוקרים בדקו מה הם שיעורי הסקירה של אי שליטה בסוגרים אצל מטופלים קשישים בקרב רופאי משפחה ומה הם הגורמים המשפיעים על כך

זקנים המרגישים צעירים (צילום: אילוסטרציה)
קשישים (צילום: אילוסטרציה)

יותר ממחצית מהקשישים סובלים מאי שליטה בשתן (UI - urinary incontinence) או בצואה (FI - fecal incontinence), אך מרביתם מעולם לא דיברו על התסמינים שלהם עם רופא. כיום, אין מספיק מידע בנוגע לסקירות של UI ו-FI על ידי רופאי המשפחה (PCPs - primary care providers).

החוקרים ביצעו סקר חתך אלקטרוני שכלל PCPs ממוסד אקדמאי על מנת לבחון ולהשוות את האמונות, הגישות וההתנהגויות של הרופאים בנוגע לסקירה וטיפול ב-UI וב-FI, לקבוע מה הם הגורמים הקשורים לסקירות FI ולזהות גורמים חוסמים פוטנציאליים וגורמים מקלים פוטנציאליים לסקירה וטיפול ב-FI.

במחקר נכללו 154 PCPs. החוקרים מצאו כי שיעור הסקירה של UIי(75%) היה גדול יותר מפי שניים בהשוואה לשיעור הסקירה של FIי(35%, P< 0.001). כמו כן, הרופאים שהשתתפו במחקר האמינו כי ישנה חשיבות בסקירה של UI ו-FI, אך הרגישו כי יש להם ידע נרחב יותר בנוגע לטיפול ב-UIי(P< 0.001).

החוקרים מצאו כי סקירה של FI נמצאה קשורה לסקירה של UI (יחס הסיכויים 11.27, רווח בר סמך 95%= 4.9-26.0, P< 0.001), לתחושת היכולת לטפל ב-FI (יחס הסיכויים 10.21, רווח בר סמך 95%= 1.2-90.0, P=0.01), לסקירה הנעשית באופן מילולי (יחס הסיכויים 3.9, רווח בר סמך 95%= 1.9-8.0, P< 0.001), תפיסה של סקירה כדבר חשוב (יחס הסיכויים 3.7, רווח בר סמך 95%= 1.8-7.4, P<0.001), שימוש במונח "דליפת מעיים אקראית" (יחס הסיכויים 2.9, רווח בר סמך 95%= 1.2-6.7, P=0.02) או "עניינים הקשורים לשליטה בפעילות המעיים" (יחס הסיכויים 2.2, רווח בר סמך 95%= 1.1-4.5, P=0.03) ולכך שהרופא הוא מתמחה (יחס הסיכויים 0.37, רווח בר סמך 95%= 0.16-0.82). הרופאים שהשתתפו במחקר הביעו עניין גדול במטופלים ובחומר חינוך בנוגע ל-UI ו-FI.

המסקנות של החוקרים היו כי מרבית ה-PCPs מבצעים סקירה ל-UI ול-FI. כמו כן, העניין הגבוה שדווח לגבי הרצון לקבל חומרים חינוכיים, יחד עם השיעורים המדווחים הגבוהים לתפיסה כי ישנה חשיבות בסקירת UI ו-FI, מצביעים על כך שהרופאים מעוניינים בהתערבות אינפורמטיבית לצורך ייעול האבחון והטיפול.

מקור: 

Brown, H.W. et al. (2018) JABFM 31,5.

נושאים קשורים:  מחקרים,  בריחת שתן,  אנליזת חתך,  אי שליטה בסוגרים,  סקירה
תגובות