טיפול מונע קרישה 06.11.2018

יעילות, בטיחות וחיסכון של אפיקסבן ואנוקספרין כטיפול מניעתי קצר באשפוז

השוואה בין אפיקסבן לאנוקספרין העלתה כי ה-DOAC יעיל, בטוח וחסכוני יותר מה-LMWH כטיפול מניעתי קצר במהלך אשפוז

פקקת ורידים תסחיפית (Venous thromboembolism - VTE) היא סיבוך מאשפוז שעלול להיות קטלני. טיפול מניעתי עם הפרין במשקל מולקולרי נמוך (low molecular weight heparin - LMWH) בזריקת תת-עורית יכול להביא לגירוי, כאב וחבורות (ecchymoses) באתר ההזרקה, אשר מונעים היענות לטיפול. נוגדי קרישה פומיים עם פעילות ישירה (direct oral anticoagulants - DOACs) הינם חלופה, אך היעילות והבטיחות שלהם לשימוש באשפוז קצר בלבד, בהשוואה ל-LMWH, בקרב מטפלים מאושפזים, לא הוערך בקפידה.

בוצעה סקירה שיטתית עם מטה-אנליזה וניתוח גישוש עלות-תועלת של מחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית בשלב III, אשר השוו בין DOACs ל-LMWH כטיפול למניעת VTE, על מנת להשוות את הסיכון והתועלת של כל טיפול.

תוצא היעילות העיקרי (תוצא מורכב של כלל מקרי VTE ותמותה מכל גורם שהוא) התרחש בקרב 1,321 מבין 10,978 (11.4%) מטופלים שקיבלו טיפול מניעתי עם DOAC ו-1,084 מבין 10,600 (10.2%) מטופלים שטופלו מניעתית עם LMWH (יחס סיכויים [odds ratios – ORs]:י0.84, 95% רווח בר סמך: 0.63-1.13). תוצא הבטיחות העיקרי (תוצא מורכב של דימום כבד ודימום בעל השלכה קלינית) התרחש בקרב 519 מבין 16,131 (3.2%) מטופלים שקיבלו DOACs ו-381 מבין 14,616 (2.6%) מטופלים שקיבלו LMWHי(HR: 1.12, 0.83-1.53).

ניתוחים של תת קבוצות עבור יעילות (n=9,233) ובטיחות (n=12,584) כללו מטופלים שהוקצו אקראית לאפיקסבן (Apixaban - Eliquis) או ל-LMWH. תוצא היעילות העיקרי התרחש בקרב 294 מבין 4,618 (6.4%) מטופלים שקיבלו אפיקסבן ו-383 מבין 4,615 (8.3%) מטופלים שקיבלו אנוקספרין (Enoxaparin - Clexane) (OR: 0.82, 95% רווח בר סמך: 0.55-1.24).
דימום כבד ודימום עם השלכה קלינית התרחשו בקרב 157 מבין 6,278 מטופלים (2.5%) ו-185 מבין 6,306 מטופלים (2.9%), בהתאמה (OR: 0.86, 0.58-1.26). ניתוח גישוש של עלות-תועלת הציע כי טיפול מניעתי עם אפיקסבן, בהשוואה לאנוקספרין, יכול להביא לחיסכון בעלות בטווח הארוך.

לסיכום, סקירה שיטתית זו של מחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית ומטה-אנליזה, שרובדה לפי סוג המטופלים והתרופה, מעידות על אי-נחיתות של DOACs מבחינת יעילות, בטיחות ועלות כטיפול קצר טווח למניעת VTE בקרב מטופלים המאושפזים עקב מחלה.

מקור: 

Am J Cardiol. 2018 Jul 5. pii: S0002-9149(18)31327-4. doi: 10.1016/j.amjcard.2018.06.035. [Epub ahead of print]
Meta-Analysis Comparing the Efficacy, Safety, and Cost-Benefit of Direct Acting Oral Anticoagulants Versus Enoxaparin Thromboprophylaxis to Prevent Venous Thromboembolism Among Hospitalized Patients.

נושאים קשורים:  טיפול מונע קרישה,  thrombophylaxis,  פקקת ורידים תסחיפית,  Venous thromboembolism,  VTE,  נוגדי קרישה,  אפיקסבן,  Apixaban,  אליקוויס,  ELIQUIS,  נוגדי קרישה פומיים עם פעילות ישירה,  DOAC,  אנוקספרין,  Enoxaparin,  קלקסן,  Clexane,  הפרין במשקל מולקולרי נמוך,  low molecular weight heparin,  LMWH,  המטולוגיה,  hematology,  קרדיולוגיה,  cardiology,  מחקרים