יתר לחץ דם 22.11.2018

הגנה קרדיווסקולרית מוקדמת בטיפול בלחץ דם עם שתי תרופות לעומת אחת

החוקרים מצאו כי טיפול קו ראשון עם שילוב במינון קבוע של שתי תרופות מוביל לפחות אשפוזים בגין סיבות קרדיווסקולריות במשך שנה מתחילת הטיפול לעומת מונותרפיה

קווים מנחים רבים תומכים בשימוש בשילוב של תרופות ברוב המטופלים עם יתר לחץ דם ולאחרונה הומלץ על משלב תרופות כטיפול קו ראשון ביתר לחץ דם. עם זאת, ישנן ראיות מוגבלות שהראו כי גישה זו מובילה להגנה קרדיווסקולרית מוגברת לעומת טיפול ראשוני עם תרופה בודדת.

במחקר זה בוצע שימוש בבסיס נתונים איטלקי בהשתתפות 44,543 תושבי לומברדיה בגילאי 40-80 שנים אשר התחילו בשנת 2010 טיפול עם תרופה אחת ללחץ דם (37,078 משתתפים) או שילוב במינון קבוע של שתי תרופות (7,456 משתתפים). בוצע מעקב אחר המשתתפים במשך שנה לאחר התחלת הטיפול על מנת להשוות את הסיכון לאשפוזים בגין מחלה קרדיווסקולרית בין שתי קבוצות הטיפול. על מנת להפחית את הגורמים המבלבלים הקשורים בהשוואה שאינה אקראית של שתי קבוצות, המידע נותח באמצעות השוואה תוך שימוש בציון זיקה רב-ממדי והשוואה, במטופלים שחוו אירוע קרדיווסקולרי אחד או יותר (2,212), של היארעות האירועים הקרדיווסקולריים בתת-תקופה בה קיבלו מונותרפיה ותת-תקופה בה קיבלו משלב תרופתי.

לעומת מטופלים שהחלו מונותרפיה, מטופלים אשר החלו משלב תרופתי הדגימו ירידה בסיכון לאשפוזים בגין סיבות קרדיווסקולריות (ירידה של 21%, p<0.01). ירידה זו הודגמה גם כאשר הקבוצות הושוו באמצעות אנליזת ציון זיקה רב-ממדי (ירידה של 15%, p<0.05).

לבסוף, במטופלים אשר חוו אירועים קרדיווסקולריים, היארעות האירועים הייתה נמוכה יותר כאשר במשך שנת המעקב הם היו תחת טיפול משולב לעומת התקופה בה טופלו במונותרפיה (היארעות נמוכה ב-56%, p<0.01). הסיכון המופחת לאשפוזים היה מובהק תמיד עבור מחלת לב אסכמית ופרפור עליות חדש וכלל אשפוזים בגין מחלה צרברווסקולרית ואי ספיקת לב כאשר מונותרפיה ומשלב תרופתי השוו באותם מטופלים.

החוקרים מסכמים כי בעולם האמיתי, השוואה של היארעות אירועים קרדיווסקולריים מוקדמים במהלך טיפול מונותרפי בלחץ דם לעומת טיפול כפול מדגימה כי משלב תרופות מוביל להגנה קרדיווסקולרית גבוהה יותר. ממצאים אלו תומכים באסטרטגיית טיפול כפול במינון קבוע כצעד ראשון באוכלוסיה עם יתר לחץ דם.

מקור:

Rea, F. et al. (2018) European Heart Journal. 39(40), 3654

נושאים קשורים:  מחקרים,  לחץ דם,  מחלה קרדיווסקולרית,  מונותרפיה,  טיפול קו ראשון,  טיפול כפול במינון קבוע
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות