עלוני הסברה 10.12.2018

האם עלוני הסברה הנמצאים בחדרי המתנה לרופא מועילים?

מטרת המחקר היתה להעריך את תפיסות מטופלים בנוגע ליעילות חומרי ההסברה בתחום הבריאות בחדרי המתנה לרופאי משפחה

חומרי הסברה בתחום הבריאות (HEMs – Health education materials) נמצאים בשימוש נרחב במרפאות של רופאי משפחה. עם זאת, קיים מעט מאוד ידע בנוגע למגוון ה-HEMs הזמינים כיום למטופלים באנגליה ובנוגע להעדפות שלהם לצורת הגישה לאותו מידע.

מטרת המחקר היתה להעריך את התפיסות של מטופלים בנוגע ל-HEMs, למגוון ולנגישות שלהם. המחקר בוצע כמחקר חתך במסגרת מרפאות של רופאי משפחה ב-Brighton ו-Hove. החוקרים חילקו שאלונים אנונימיים למטופלים בחדרי ההמתנה (WR – waiting room) לרופא. בנוסף, החוקרים ביצעו סקירה על מנת לבדוק את מגוון ה-HEMs במרפאות. התוצאות נותחו באמצעות רגרסיה לוגיסטית בינארית.

במחקר השתתפו 556 מטופלים (שיעור תגובה של 83.1%) מ-19 מרפאות שונות. הגיל הממוצע של המשתתפים במחקר היה 49.3 שנים (סטיית תקן ±18.9) ו-63% היו נשים. החוקרים מצאו קשר בין תפיסת התועלת של ה-HEMs לבין קריאה בחדרי ההמתנה ובין מטופלים ללא תואר אקדמאי. הבחנה ב-HEMs נמצאה קשורה לקריאה ב-WR ולנשים. האטרקטיביות של ה-HEMs נמצאה קשורה למטופלים ללא תואר אקדמאי ולזמן המתנה קצר.

החוקרים מצאו כי בכל חדר המתנה היו 72 פוסטרים בממוצע, אשר כיסו 23 נושאים ו-53 עלונים בממוצע, אשר כיסו 24 נושאים. בנוסף, הרבה מהחומרים שנמצאו בחדרי ההמתנה היו לא רלוונטיים והוצגו בצורה לא טובה עם נגישות מוגבלת.

המחקר הנוכחי הראה כי יש מגוון בכמות, בנושאים ובאיכות של החומרים הרפואיים הזמינים בחדרי המתנה. למרות שמרבית מהמטופלים מבחינים ב-HEMs וחושבים שהם מועילים, צריך להשתמש בטכנולוגיה הזמינה על מנת לשפר את השימוש ולהרחיב את הגישה ל-HEMs. ההמצאות של Wi-Fi בחדרי ההמתנה מספקת הזדמנות לעדכן את התחום הזה.

מקור:

Maskell, K. et al. (2018) British Journal of General Practice 68,677.

נושאים קשורים:  חינוך בריאותי,  מידע למטופל,  חדרי המתנה,  שאלונים אנונימיים,  מחקרים
תגובות