תיאור מקרה 20.12.2018

תיאור מקרה ראשון של TAVR מוצלח בחולה עם AR חמור עם PF-BiVAD

החלפת שסתום אאורטלי בגישה transfemoral עבור אי ספיקה חמורה בחולה עם מכשיר PF-BiVAR

אי ספיקה של חמורה של המסתם האאורטלי (AR) היא סיבוך נדיר אך משמעותי של טיפול בקוצב מסוג ventricular assisted device therapy.

הניסיון בהחלפת מסתם אאורטלי (TAVR) בחולים מסוג זה הוא מוגבל מאוד, והמקרים המדווחים מתייחסים באופן בלעדי ל-TAVR תחת Continuous-flow left ventricular assist devices.

קבוצת קרדיולוגים גרמנים מאוניברסיטת היידלברג תיארו מקרה של TAVR הראשון המוצלח תוך הפעלת מכשיר pulsatile-flow biventricular assist device - PF-BiVAD. תיאור המקרה פורסם בכתב העת המדעי קליני ESC Heart Failure.

נתונים קליניים נאספו על סמך רשומות רפואיות אלקטרוניות של המטופל לאחר קבלת הסכמת החולה.

המקרה המתואר הוא של בן 57 שבו PF-BiVADי(EXCOR, Berlin Heart, Berlin, Germany) הוכנס לראשונה בשל מיוקרדיטיס פולמיננטי עם קרדיומיופתיה חמורה, כטיפול מגשר לקראת השתלה.

במהלך השנתיים הבאות, החולה פיתח AR חמור דה נובו תחת טיפול PF-BiVAD. אי הספיקה המסתמית, יחד עם פיצוי לב מתמשך, הובילה להחלטה של צוות הלב לחפש גישה פולשנית מינימלית עבור AR קשה.

TAVR באמצעות שני Edwards SAPIEN 3 bioprostheses כתחליף מסתם במסתם הביאו לירידה משמעותית של AR מקשה עד קלה, עם שאריות דליפה פאראוולוולרית וללא הפרשי לחצים משמעותיים. המטופל עבר השתלת לב אורתופטית מלאה לאחר מכן.

זהו הדו"ח הראשון של TAVR מוצלח בחולה עם חמור דה נובו AR בעת הפעלת PF-BiVAD.

מקור:

 Gomes, B., Bekeredjian, R., Leuschner, F., Ehlermann, P., Schmack, B., Ruhparwar, A., Raake, P. W., Katus, H. A., and Kreusser, M. M. (2018) Transfemoral aortic valve replacement for severe aortic valve regurgitation in a patient with a pulsatile‐flow biventricular assist device. ESC Heart Failure, https://doi.org/10.1002/ehf2.12384.

נושאים קשורים:  מחקרים,  תיאור מקרה,  גשר להשתלה,  אי ספיקה מסתמית,  TAVR,  החלפת מסתם אאורטלי,  רגורגיטציה אאורטלית,  קוצב דו חדרי
תגובות