אסתמה 31.12.2018

omalizumab יעיל בילדים הסובלים מהתלקחויות אסתמה חמורות

אנליזת פוסט הוק על מחקר שבחן את יתרונות omalizumab לטיפול באסתמה עם התלקחויות חמורות בהשוואה לטיפול עם סטרואידים בשאיפה ואינבו

חוקרים אחרים ביצעו בעבר אנליזות פוסט הוק על שני מחקרי ביקורת אקראיים בקרב ילדים הסובלים מאסתמה בינונית עד חמורה (Lanier et al.,2009 ו-Busse et al., 2011) והצליחו להראות שספירת האאוזינופילים בדם בנקודת ההתחלה, יחד עם מאפיינים נוספים שמצביעים על חומרת האסתמה, קשורים לתגובה טובה יותר לטיפול עם omalizumab בהשוואה לטיפול עם אינבו.

במחקר הנוכחי, החוקרים ביצעו אנליזת פוסט הוק דומה על מחקר אקראי שכלל בעיקר ילדים הסובלים מאסתמה ממוצא שחור או היספני, שחוו לפחות התלקחות אחת בתקופה האחרונה (Teach et al., 2015; Preventative Omalizumab or Step-up Therapy for Fall Exacerbationsי(PROSE)).

באמצעות אנליזת פוסט הוק עם רגרסיית פויסון החוקרים בדקו את הירידה בשיעורי ההתקלחויות תוך טיפול עם omalizumab בהשוואה לאינבו ולסטרואידים בשאיפה (ICS - inhaled corticosteroids) במהלך תקופה של 90 ימים של תצפית שבאה לאחר ארבעה חודשי טיפול כחלק ממחקר אקראי ומבוקר עם הסמייה כפולה. במחקר השתתפו ילדים בין גילאי 6-12 המאובחנים באסתמה אלרגית קבועה ובעלי היסטוריה של התלקחויות.

הילדים שהשתתפו במחקר חולקו לתתי קבוצות על סמך האחוז הצפוי של נפח הנשיפה בשנייה הראשונה (ppFEV1 – percentage predicted forced expiratory volume in 1 second) (קבוצה אחת עם ערך קטן מ-80% וקבוצה שנייה עם ערך של 80% ומעלה), רמת אאוזינופילים בדם (EOS) (רמה נמוכה מ-300 מיקרו ליטר או רמה של 300 מיקרו ליטר ומעלה), אחוזון ה-BMIי(body mass index) (מתחת לאחוזון 85% או אחוזון 85% ומעלה) ועל פי האחוז החנקן החמצני בנשיפה (FeNO - fractional exhaled nitric oxide) (פחות מ-20 חלקים למיליארד או 20 חלקים למיליארד ומעלה). החוקרים הגדירו התלקחות כחמורה מבחינה על קלינית על סמך הצורך בשימוש בסטרואידים סיסטמיים או אשפוז.

המאפיינים הדמוגרפיים היו דומים בין הקבוצות. הגיל הממוצע (עם סטיית תקן) בתתי הקבוצות היה 8.4 (1.6) ו-9.0 (1.6) שנים. שיעורי הירידה בהתלקחויות היו לפי האחוזים הבאים (רווח בר סמך 95%) בקבוצה שקיבלה omalizumab ובקבוצה שקיבלה אינבו+ ICS: ppFEV1 בנקודת ההתחלה ≥ 80%, 28% (-60,30; p=0.28) ו- <80% , 47%, (-80, 38; p=0.19); EOS< 300, 23% (-65,69; p= 0.51) ו- ≥300, 44% (-71,8; p=0.08); BMI < 85%, 12% (-57,80; p= 0.73) ו- ≥85%, 48% (-74,3; p=0.06) ; FeNO < 20, 0% (-62, 167; p=0.99) ו- ≥20, 41% (-67, 5; p= 0.07).

מקור: 

Szefler, S.J. et al. (2018) AJRCCM 197

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסתמה,  אלרגיה,  אאוזינופילים בדם,  סטרואידים בשאיפה
תגובות