צטוקסימאב

סטוקסימאב ופניטומומאב - הבדלים קליניים ומולקולריים

בסקירה זו החוקרים בוחנים את ההבדלים הקליניים, המולקולריים והטיפוליים בין שתי התרופות ומציעים כי אין להסיק כי נתונים עבור אחת התרופות תקפים עבור השניה

תעשיית התרופות (צילום: אילוסטרציה)
תעשיית התרופות (צילום: אילוסטרציה)

סטוקסימאב ופניטומומאב הינם שני נוגדנים חד-שבטיים התוקפים את קולטן ה-EGFR ומשמשים כמונותרפיה או כטיפול נלווה לכימותרפיה בסרטן מעי גס גרורותי עם RAS מזן הבר. למרות שלעיתים קרובות, הסברה הרווחת היא שניתן להחליף בין שני הנוגדנים ללא השלכות קליניות, לשתי התרופות ישנם מאפיינים מולקולריים ייחודיים והשפעה קלינית שונה.

מאחר וסטוקסימאב הינו אימונוגלובולין מסוג G1 הוא מוביל לציטוטוקסיות מתווכת תאית תלויית נוגדנים על ידי שפעול תאי NK, גיוס תאי T לאזור הגידול ושפעול תאי T באמצעות הבשלת דנדריטים תאיים. לעומת זאת, פניטומומאב, אימונוגלובולין מסוג G2, אינו בעל תכונות אימוניות אלו. יתרה מכך, שני הנוגדנים נקשרים לאתרים שונים על פני קולטן ה-EGFR כפי שניתן לראות על ידי העובדה כי מוטציות שונות על פני האזור החוץ תאי של הקולטן הגורמות לעמידות לאחת התרופות או שתיהן.

כותבי מאמר זה סבורים חסרים נתונים ממחקרים בנוגע להבדלים המולקולריים, קליניים והתפקודיים בין שתי התרופות. לפיכך, בעבודה זו החוקרים  ביצעו סקירה מבוססת ראיות ומצאו כי דרושה התייחסות פרטנית לכל אחת מהתרופות כאשר מתכננים להשתמש בהן. נתונים עבור תרופה אחת יכולים להיות מיושמים עבור תרופה אחרת רק עם הסתייגות ובצורה חלקית.

בראייה עתידית, הפעילות האימונית של סטוקסימאב מספקת רציונאל לבחירה בנוגדן זה יחד עם כימותרפיה וטיפולים אימוניים נוספים כטיפול בסרטן קולורקטלי.

מקור: 

Foncillas-Garcia, J. et al. (2019) Frontiers in Oncology. doi: 10.3389/fonc.2019.00849

נושאים קשורים:  צטוקסימאב,  פניטומומאב,  השוואה,  סקירה,  סרטן קולורקטלי,  מחקרים,  נושא mCRC בחסות חברת Merck
תגובות