תסמינים גופניים לא מוסברים 10.03.2019

איך ניתן לשפר תקשורת בין מטפל למטופל במקרי MUS?

איך ניתן לתקשר ביעילות עם מטופלים הסובלים מתסמינים שאינם מוסברים מבחינה רפואית (MUS - medically unexplained symptoms)?

תקשורת בין רופאה למטופל (צילום: אילוסטרציה)
תקשורת בין רופאה למטופל (צילום: אילוסטרציה)

התקשורת בין המטופלים לרופאים בנוגע לתסמינים גופניים קבועים לא מוסברים מבחינה רפואית (MUS - medically unexplained symptoms)  מאופיינת באי התאמה. בזמן שהקשיים תועדו בעבר, יש מעט מחקרים שבחנו תקשורת אפקטיבית.

החוקרים בדקו מה היא התקשורת היעילה ביותר בין המטופלים לרופאים, כפי שנתפסה על ידי חיילים משוחררים עם מחלת מלחמת המפרץ (GWI - Gulf War Illness). חיילים משוחררים המתמודדים עם GWI, סוג של MUS, ידועים כבעלי היסטוריה של יחסים מורכבים מול נותני שירותי הבריאות.

זיהוי של דרכי תקשורת יעילות עבור מטופלים עם יחסים מורכבים במיוחד עם מערכת הבריאות עשויה לעזור לזהות את מרכיבי התקשורת החשובים ביותר עבור כל המטופלים שסובלים מ-MUS.

במחקר נכללו 210 חיילים משוחררים עם GWI. המשתתפים קיבלו שאלונים בכתב בהם הם נשאלו מה היה הדבר המועיל ביותר שנאמר להם על ידי גורמים רפואיים בנוגע ל-GWI שלהם. המשתתפים חולקו לשלוש קטגוריות עם עשרה קידודים.

התקשורת היעילה ביותר שהמטופלים דיווחו עליה היתה כאשר הגורם המטפל הציע להם ידע ותוקף (N=70). כמו כן, גישה נוספת שדווחה כמועילה היתה המלצות ספציפיות לניהול ה-GWI והתסמינים הקשורים לכך (N=48). לעומת זאת, כשליש מהמשתתפים ציינו כי שום דבר בתקשורת היה מועיל עבורם (N=63).

החוקרים לא מצאו הבדלים בחומרת התסמינים, במוגבלות או בשימוש בשירותי הבריאות בין מטופלים שקיבלו מידע ותוקף, מטופלים שקיבלו המלצות ספציפיות או אלה שדבר לא הועיל להם.

מחקרים קודים תיעדו את מערכת היחסית הבעייתית בין מטופלים ומטפלים בנוגע ל-MUS. המחקר הנוכחי הציע כי מרבית המטופלים יכולים לזהות משהו מועיל שנאמר להם על ידי גורם מטפל, בייחוד ידע, מתן תוקף והמלצות טיפוליות ספציפיות. הממצאים מדגישים גם את ההזדמנויות המפוספסות לתקשורת טובה, כאשר שליש מהמטופלים לא הצליחו למצוא שום דבר מועיל שנאמר להם.

מקור:

Anastasides, N. et al. (2019) BMC Family Practice 20,13.

נושאים קשורים:  תקשורת מטפל-מטופל,  תסמינים לא מוסברים מבחינה רפואית,  מחלת מלחמת המפרץ,  חיילים משוחררים,  מחקרים
תגובות