הודעות 17.03.2019

ישיבות הועד הבאות

להלן תאריכי ישיבות ועד האיגוד הקרובות

ישיבות ועד האיגוד נערכות תמיד בימי רביעי בשעה 14:30 במשרדי הר"י.

תאריכי הישיבות הבאות
22.5.19
17.7.19
11.9.19

נושאים קשורים:  הודעות,  ישיבת ועד,  ישיבות ועד
תגובות