דלקת ריאות 10.04.2019

איך ניתן לקבוע כי המטופל בסבירות נמוכה לדלקת ריאות שנרכשה בקהילה?

החוקרים הראו כי ניתן לזהות בקלות מטופלים עם זיהום חריף בדרכי הנשימה שמצויים בסיכון נמוך לדלקת ריאות באמצעות סימנים חיוניים ובדיקת ריאות פשוטה

סקירה סיסטמית של כללים הנוגעים להחלטות קליניות במטרה לזהות מטופלים בסיכון נמוך לדלקת ריאות שנרכשה בקהילה (CAP – community- acquired pneumonia) טרם פורסמה בספרות.

החוקרים ביצעו סקירה סיסטמית של MEDLINE לזיהוי מחקרים פרוספקטיביים שהשתמשו לפחות בשני סימנים, תסמינים או מבחני point-of-care במטרה לקבוע את הסבירות ל-CAP. החוקרים כללו מחקרים בהם השתתפו מבוגרים ומתבגרים במסגרת שאינה אשפוז, בהם כל המשתתפים או מדגם אקראי מתוכם עברו צילום חזה כנקודת ההתייחסות הסטנדרטית. בסקירה לא נכללו מחקרים רטרוספקטיביים ומחקרים שכללו בעיקר מטופלים עם דלקת ריאות שנרכשה בבית חולים.

החוקרים איתרו 974 מאמרים ו-12 מתוכם נכללו באנליזה הסופית. שימוש בבדיקות פשוטות למדידת סימנים חיוניים תקינים (חום, קצב נשימה וקצב לב) לזיהוי מטופלים בסיכון נמוך ל-CAP דווח בארבעה מחקרים והסיכום המוערך של יחס הסבירות השלילי (LR - negative likelihood ratio) היה 0.24 (רווח בר סמך 95%: 0.17-0.34) ושל הרגישות היה 0.89 (רווח בר סמך 95%: 0.79-0.94).

שלושה מחקרים דיווחו כי השתמשו בבדיקות הפשוטות למדידת סימנים חיוניים בשילוב עם בדיקת ריאות תקינה לצורך זיהוי של מטופלים בסיכון נמוך ל-CAP והסיכום המוערך של ה-LR היה 0.10 (רווח בר סמך 95%: 0.07-0.13) עם אזור מתחת לעקומת ה-ROCי(receiver operating curve) של 0.92.

החוקרים הסיקו כי מבוגרים עם זיהום חריף בדרכי הנשימה אשר מציגים סימנים חיוניים תקינים ובדיקת ריאות תקינה מצויים בסבירות נמוכה מאוד ל-CAP. בהינתן סיכון בסיסי של 4% ל-CAP, אותם מטופלים נמצאים בסבירות של 0.4% בלבד ל-CAP.

מקור:

Marchello, C.S. et al. (2019) JABFM 32,2.

נושאים קשורים:  מחקרים,  זיהומים שנרכשו בקהילה,  מטה אנליזה,  דלקת ריאות,  סקירה סיסטמית,  סימנים חיוניים.
תגובות