יתר לחץ דם 17.06.2019

האם מדידות לחץ דם מחוץ למרפאה יעילות להערכת הסיכון למחלות קרדיווסקולריות?

החוקרים בחנו את ההבדלים בהערכת סיכון קרדיווסקולרי על בסיס מדידות אמבולטוריות או ביתיות של BP במקום מדידות במרפאה

מדידות לחץ דם (BP – Blood pressure) ביתיות או אמבולטוריות הפכו לנפוצות מאוד ולמרות זאת, השיטות הקיימות להערכת הסיכון להתפתחות מחלות קרדיווסקולריות (CVD – Cardiovascular diseases) מתבססות על מדידות במרפאה.

מטרת המחקר הנוכחי היתה לתאר את ההבדלים בהערכת סיכון קרדיווסקולרי על בסיס מדידות אמבולטוריות או ביתיות של BP במקום מדידות במרפאה. החוקרים ביצעו אנליזה שניונית על מידע הנוגע למטופלים בגילאי 25-84 שנים באנגליה והולנד ללא היסטוריה קודמת של CVD משני מחקרים שונים לניטור לחץ דם: ה-Blood Pressure in different Ethnic groups-Eth - BP וה-Home versus Office blood pressure MEasurements: Reduction of Unnecessary treatment Studyי(HOMERUS).

ההשוואה המרכזית שהחוקרים בדקו הייתה תוצאת Framingham לחישוב סיכון תוך שימוש ב-BP שנמדד כמו במחקר Framingham או במשך היום באמצעות מדידה אמבולטורית של BP. המובהקות הסטטיסטית נקבעה באמצעות מבחנים א-פרמטריים.

בקרב 442 המטופלים ממחקר ה-BP-ETh (גיל ממוצע= 58 שנים, 50% נשים [n=222]) חציון ההבדל המוחלט בחישוב הסיכון הקרדיווסקולרי ל-10 שנים לפי Framingham בשימוש במדידת BP כמו במחקר Framingham או מדידה אמבולטורית של BP במהלך היום היה 1.84% (טווח בין רבעוני: 0.65-3.63, P= 0.67). בקרב 162 המטופלים ממחקר ה-HUMERUS (גיל ממוצע= 56 שנים, 46% נשים) חציון ההבדל האמבולטורי בסיכון ל-10 שנים עבור מדידות BP אמבולטוריות במהלך היום היה 2.76% (טווח בין רבעוני: 1.19-6.39, P< 0.001) ורק 8 מתוך 165 מטופלים (4.8%) סווגו מחדש.

המסקנות שעלו מתוצאות המחקר היו כי הערכה של הסיכון הקרדיווסקולרי דומה כאשר מחשבים אותה באמצעות מדידות BP באופן שבוצע במחקר Framingham או באמצעות ניטור אמבולטורי. החוקרים סברו כי צריך לבצע מחקרים נוספים במטרה לקבוע האם סיכון משוער יכול להשפיע בצורה משמעותית על דיוק תוצאת הסיכון.

מקור: 

Lay-Flurrie, S. et al. (2019) British Journal of General Practice 69,683.

נושאים קשורים:  לחץ דם,  אוטם לבבי,  סיכון,  שבץ,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות