הפטיטיס C 18.06.2019

שיעורי תגובה וירולוגית ממושכת בטיפול בהפטיטיס C כרונית

טיפול בסופוסבוויר, בשילוב עם וולפטסוויר או לדיפסוויר, נמצא יעיל בגנוטיפ 6 של הפטיטיס C

גנוטיפ 6 של הפטיטיס C הוא הגנוטיפ העיקרי באוכלוסיות מסוימות באסיה. עם זאת, הגישה לתרופות האנטי ויראלית הישירות החדשות היא מוגבלת באזורים מסוימים של היבשת.

החוקרים רצו להשוות את מידת השגת התגובה הווירולוגית הממושכת, לאחר 12 שבועות טיפול, בין שני שילובים תרופתיים: טיפול בלדיפסוויר וסופוסבוויר (LDV+SOF) וטיפול בוולפטסוויר וסופוסבוויר (SOF+VEL), במטופלים המודבקים בגנוטיפ 6 של הפטיטיס C.

החוקרים ערכו מחקר רטרוספקטיבי במבוגרים מודבקים בגנוטיפ 6 של הווירוס, שאותרו באמצעות קוד ה-ICD9:י 070.5, במרכזי טיפול בארה"ב. נבחרו חולים שטופלו עם LDV+SOF או SOF+VEL, למשך 8-24 שבועות. התאמת ציון זיקה של 1:1 נעשתה על משתנים כמו ה-RNA הוויראלי, שחמת, אלנין אמינוטרנספראז, אספרטט אמינוטרנספראז, טסיות וציון במדד פיברוזיס, בנבדקים ללא טיפול עם הגנוטיפ 6, על מנת לנטרל את השפעות הטיפול ולאזן בין הקבוצות.

לאחר קריטריוני פסילה, 149 מטופלים נותרו במחקר (135 ללא טיפול, 14 עם טיפול בעברם). הגיל הממוצע היה 63.8 ± 10 שנים, 66.9% זכרים, 93.9% ממוצא ויאטנמי. בקבוצה שלא קיבלה טיפול מעולם, 52.2% מאלו שטופלו עם LDV+SOF היו עם שחמת, לעומת 11.6% מאלה שקיבלו SOF+VELי (p<0.0001).

שיעור השגת תגובה וירולוגית ממושכת לאחר 12 שבועות, בטיפול עם LDV+SOF, היה 96.4% לעומת 100% בטיפול עם (SOF+VEL (p=0.22. שיעור השגת תגובה וירולוגית ממושכת של 12 שבועות במטופלים עם שחמת, הייתה 95.4% (41 מתוך 43 מטופלים) בטיפול עם LDV+SOF לעומת 100% (5 מתוך 5 מטופלים) בטיפול עם (SOF+VEL (p=0.62. לאחר התאמת ציון זיקה (33 מטופלים בכל קבוצה), שיעור השגת התגובה הווירולוגית היה 97.0% בקבוצת ה-LDV+SOF, בהשוואה ל-100% בקבוצת ה-SOF+VELי(p=0.31). מתוך הקבוצה שקיבלה טיפולים בעבר (סך של 14 נבדקים) כולם קיבלו LDV+SOF ושיעור השגת התגובה הווירולוגית הממושכת היה 92.3%.

מסקנת החוקרים היתה כי בין אם קיבלו או לא קיבלו טיפול בעבר ואם יש או אין שחמת, במטופלים עם גנוטיפ 6 של הפטיטיס C שגרים בארה"ב היו תוצאים מצוינים בשני משטרי הטיפול. מאחר שהשילוב של לדיפסוויר וסופוסבוויר הוא נגיש יותר ברחבי העולם, התוצאות יכולות לספק לרופאים אפשרות טיפול טובה, כאשר עלות וזמינות מגבילות את הבחירה.

מקור:

Nguyen, E. et al. (2019). 49(1): 99-106. Alimentary pharmacology and therapeutics. https://doi.org/10.1111/apt.15043

נושאים קשורים:  מחקרים,  שחמת,  גנוטיפ 6,  הפטיטיס C,  לדיפסוויר,  סופוסבוויר,  וולפטסוויר,  תגובה וירולוגית ממושכת
תגובות