אסתמה 02.07.2019

תגובה חיסונית מסוג 2 קשורה באאוזינופיליה בדם ו-NO באוויר הננשף בחולי אסתמה

אסתמה קשה עם T2 גבוה יכולה להיות מנובאת במידה מסוימת על ידי רמות NO גבוהות באוויר הננשף ואאוזינופיליה בדם וברוק

אסתמה (צילום: אילוסטרציה)

תגובה חיסונית מסוג 2 (T2) באפיתל של דרכי האוויר מסווגת אסתמה קלה-בינונית לבעלת פנוטיפ T2 גבוה. החוקרים בחנו האם סמנים ביולוגיים הזמינים כיום יכולים לנבא פנוטיפ T2 גבוה במסגרת עוקבת ה-U-BIOPRED.

הפרופיל הטרנסקריפטומי של אפיתל דרכי האוויר נלקח מ-103 מטופלים עם אסתמה ו-44 מקרי ביקורת בריאים. בוצעה אנליזת וריאציות גנים על מנת לקבוע את ציון הביטוי היחסי של T2 באמצעות חתימה מתאי אפיתל דרכי אוויר שנחשפו לאינטרלאוקין 13.

החוקרים מצאו כי 37% מהאסמתים (45% אסתמה שאינה קשורה לעישון, 33% מעשנים או מעשנים לשעבר ו-28% אסתמה קלה-בינונית) היו עם ציון T2 גבוה כפי שנקבע על ידי חתימה גנטית של תאי אפיתל מדרכי האוויר. מטופלים אלה סבלו מיותר תסמינים עם שיעור גבוה יותר של NO באוויר הננשף ואאוזינופיליה בדם וברוק או לא IgE ברוק או פריאוסטין.

אאוזינופיליה בדם היתה בעלת המתאם הטוב ביותר לחתימת T2 גבוהה. NO באוויר הננשף הגדול מ-30 חלקיקים לנשיפה ואאוזינופיליה בדם הגבוהה מ-300 תאים למיקרוליטר ניבאו בצורה בינונית אסתמה עם פנוטיפ T2 גבוה. רמות אינטרלאוקינים 4, 5 ו-13 ברוק לא תאמו את החתימה הגנטית.

החוקרים מסכמים כי אסתמה קשה עם T2 גבוה יכולה להיות מנובאת במידה מסויימת על ידי רמות NO גבוהות באוויר הננשף ואאוזינופיליה בדם וברוק בעוד שפריאוסטין ורמות IgE היו מנבאים חלשים. יש צורך סמנים ביולוגיים קלים לזיהוי על מנת לזהות פנוטיפ T2 גבוה.

מקור:

Pavlidis, S. et al. (2018) European Respiratory Journal. DOI: 10.1183/13993003.00938-2018

נושאים קשורים:  אסתמה,  תגובה חיסונית מסוג 2,  אאוזינופיליה,  פריאוסטין,  מחקרים
תגובות