אסתמה 25.07.2019

שימוש בחוסמי בטא והתפתחות אסתמה בעקבות סופת רעמים

מחקר חדש חושף כי שימוש בחוסמי בטא, גיל צעיר ומוצא אסייתי מהווים גורם סיכון להתפתחות אסתמה לאחר סופת רעמים

מטרת המחקר היתה לזהות גורמי סיכון להתפתחות של אסתמה בעקבות סופת רעמים (TA – Thunderstorm Asthma) בקרב נבדקים מגיל 15 ומעלה, מתוך מידע זמין מרשומות רפואיות.

החוקרים ערכו מחקר מקרה-ביקורת רטרוספקטיבי, ובחנו מאפיינים קליניים עבור 53 מטופלים עם אסתמה שהתפתחה לאחר סופה. המטופלים הגיעו למלר"ד במרכז רפואי אחד במהלך נובמבר 2016. קבוצת הביקורת כללה 156 מטופלים שהגיעו לאותו מלר"ד עם אסתמה במהלך חילופי עונות לאורך 8 שנים בהן לא הייתה סופה.

החוקרים ביצעו אנליזה עם שני משתנים ורגרסיה לוגיסטית מרובת משתנים, על מנת לחשב את הסיכוי לפתח אסתמה לאחר סופת רעמים בנוכחות גורמי סיכון מסוימים. מודל הרגרסיה הלוגיסטית חשף שהסיכוי לפתח אסתמה לאחר סופה היה נמוך יותר בגיל המבוגר (יחס סיכויים=0.97, רווח בר-סמך 95%=0.95-0.99), גבוה יותר עבור מוצא אסייתי (יחס סיכויים=4.09, רווח בר-סמך 95%=1.4-11.95) וגבוה יותר בנבדקים הנוטלים חוסמי בטא פומיים (יחס סיכויים=6.43, רווח בר-סמך 95%=1.58-26.33) בהשוואה לקבוצת הביקורת.

לא נמצא הבדל בין קבוצת המקרה לקבוצת הביקורת עבור גורמי הסיכון הבאים – אלרגיות (לתרופות, אבק, חיות), נזלת אלרגית, עישון, שימוש ב-NSAIDs ואספירין. אבחנה חדשה של אסתמה הייתה גבוהה יותר במטופלים שנחשפו לסופה מאשר אלה שלא נחשפו (32.1% לעומת 12.2%, מובהקות התוצאה – P=0.001).

ממסקנות המחקר עולה כי שימוש בחוסמי בטא, גיל צעיר ומוצא אסייתי מהווים גורם סיכון לאסתמה לאחר סופת רעמים. נדרש חקר נוסף בתחום על מנת להבין את הקשר הפוטנציאלי בין חוסמי בטא לאסתמה שהתפתחה לאחר סופה.

מקור:

 Ron V. Sultana. et al. (2019) Emergency Medicine Australasia; https://doi.org/10.1111/1742-6723.13275

נושאים קשורים:  מחקרים,  חוסמי בטא,  אלרגנים,  אסתמה,  סופת רעמים
תגובות