דלקת ריאות 28.07.2019

הערכת האינדיקציות לבדיקת פנאומוקוק ולגיונלה בשתן בדלקת ריאות שנרכשה בקהילה

במחקר נמצא שהרגישות והסגוליות של האינדיקציות המופיעות בהנחיות הקליניות האמריקאיות לביצוע בדיקת שתן לאנטיגנים של פנאומוקוק ולגיונלה הן נמוכות מאוד

ההנחיות קליניות עבור דלקת ריאות שנרכשה בקהילה בקרב מבוגרים (CAP) מה-Infectious Diseases Society of America - IDSA ומה-American Thoracic Society - ATS כוללות אינדיקציות לבדיקת אנטיגנים בשתן (UAT) של Streptococcus pneumoniae - SP ושל Legionella pneumophila  -LP. הנחיות אלו התבססו על חוות דעת של מומחים ולא עברו הערכה קפדנית.

במחקר חדש שנערך ב-Vanderbilt University Medical Center בנשוויל, ארה"ב והתפרסם בכתב העת Clinical Infectious Diseases, ביקשו החוקרים להעריך הנחיות אלו.

החוקרים השתמשו בנתונים ממחקר תצפיתי, רב-מרכזי, פרוספקטיבי של מבוגרים שאושפזו עם CAP בכדי להעריך את הרגישות והסגוליות של אינדיקציות ה-IDSA/ATS ל-UAT  לזיהוי מטופלים עם תשובה חיובית. UAT של SP ו-LP בוצעו בכלל המטופלים שנכללו. החוקרים ביצעו אנליזות נפרדות עבור SP ו-LP, באמצעות טבלאות אירועים של 2 על 2 אשר השוו בין האינדיקציות של ה-IDSA/ATS (המלצה לבצע UAT בהשוואה להמלצה לא לבצעה) ותוצאות ה-UAT (חיובי או שלילי). בנוסף, החוקרים השתמשו ברגרסיה לוגיסטית בכדי להעריך את הקשר בין כל קריטריון אינדיבידואלי באינדיקציות ה-IDSA/ATS לבין תוצאות UAT חיוביות.

נתונים סטטיסטיים: מתוך 1,149 מטופלים, UAT היו חיוביים ל-SP ב-81 (4.2%) ול-LP ב-32 (1.6%). אינדיקציות ה-IDSA/ATS היו עם רגישות של 61% (רווח סמך 95% של 49-71%) וסגוליות של 39% (רווח סמך 95% של 37-41%) עבור SP, ורגישות של 63% (רווח סמך 95% של 44-79%) וסגוליות של 35% (רווח סמך 95% של 33-37%) עבור LP.

לא נמצאו מאפיינים קליניים אשר היו קשורים באופן חזק ל-UAT חיוביים ל-SP, בעוד מאפיינים שהין קשורים ל-UAT חיוביים ל-LP היו היפונתרמיה, חום, שלשול, ונסיעה לחו"ל לאחרונה.

החוקרים מסכמים שהאינדיקציות המומלצות לבדיקת אנטיגן של SP ו-LP בשתן בהנחיות ה-CAP של ה-IDSA/ATS הן בעלות רגישות וסגוליות גרועות לזיהוי מטופלים עם בדיקות חיוביות. הנחיות קליניות עתידיות של CAP צריכות לשקול אסטרטגיות אחרות לקביעת אילו מטופלים צריכים לעבור בדיקת שתן לאנטיגנים.

מקור:

Shawna Bellew, Carlos G Grijalva, Derek J Williams, Evan J Anderson, Richard G Wunderink, Yuwei Zhu, Grant W Waterer, Anna M Bramley, Seema Jain, Kathryn M Edwards, Wesley H Self, Pneumococcal and Legionella Urinary Antigen Tests in Community-acquired Pneumonia: Prospective Evaluation of Indications for Testing, Clinical Infectious Diseases, Volume 68, Issue 12, 15 June 2019, Pages 2026–2033, https://doi.org/10.1093/cid/ciy826

נושאים קשורים:  מחקרים,  בדיקת אנטיגן בשתן,  דלקת ריאות,  הנחיות קליניות,  לגיונלה
תגובות