מחלות לב 09.12.2019

מהם שיעורי השימוש בסטטינים בארה"ב למניעה שניונית של מחלות קרדיווסקולריות?

במחקר נבחנו שיעורי שימוש בסטטינים למניעה שניונית של אירועי ASCVD בארה"ב בעשור האחרון והאם הפערים בטיפול ב-ASCVD עדיין נמשכים בקרב נשים ומיעוטים אתניים

סטטינים (צילום: אילוסטרציה)
סטטינים (צילום: אילוסטרציה)

מחלת לב וכלי דם טרשתית (ASCVD) נותרה הגורם העיקרי לתמותה בארה"ב. מטרת המחקר הייתה לבחון את שיעורי שימוש בסטטינים למניעה שניונית של אירועי ASCVD בארה"ב בעשור האחרון ולקבוע האם פערים בטיפול ב-ASCVD עדיין נמשכים בקרב נשים ומיעוטים גזעיים/אתניים.

החוקרים ערכו ניתוח מגמות תוך שימוש בנתונים מהשנים 2008-2016 לתיאור מגמות מותאמות גיל בשימוש בסטטינים למניעה שניונית בעזרת סקר לוח ההוצאות הרפואי. החוקרים גם ערכו ניתוח רגרסיה לוגיסטית רבת משתני כדי לקבוע האם מאפיינים סוציו-דמוגרפים קשורים לשימוש בסטטינים ב-3 שנים שבאו אחרי פרסום הקווים המנחים של הקולג' האמריקאי לקרדיולוגיה/ ארגון הלב האמריקאי (ACC/AHA) בשנת 2013 (2014-2016).

החוקרים מצאו כי שכיחות שימוש בסטטינים בקרב מטופלים עם היסטוריה של ASCVD נותרה כשהיתה מ-2008 עד 2016. בין השנים 2014-2016 יותר מ-40% מבני 40 ומעלה עם היסטוריה של ASCVD לא השתמשו בסטטינים (כ-9.5 מיליון אמריקאים). גיל מבוגר ואבחנה של כולסטרול גבוה (יחס סיכויים [OR]י6.22; P<0.001) היו קשורים לסיכויים גבוהים יותר לשימוש בסטטינים בזמן שלנשים והיספנים היו סיכויים נמוכים יותר להשתמש בסטטינים (OR,י0.65; P<0.001).

החוקרים הגיעו למסקנה כי לא היתה עלייה ארצית בשיעור נטילת הסטטינים לאחר שפורסמו ב-2013 הקווים המנחים של ACC/AHA למניעה שניונית וזמינותם של סטטינים גנריים. פערים אתניים ופערי גיל בטיפול ב-ASCVD נותרו בארה"ב כשהיו.

מקור: 

Ngo-Metzger, Q. et al, (2019) JABFM DOI: 10.3122/jabfm.2019.06.180313

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלות קרדיווסקולריות,  טרשת עורקים,  מניעה שניונית,  סטטינים
תגובות