lncRNA 09.12.2019

ביטוי יתר של BC200 תורם לפתוגנזה של סרטן שד הלומיני וטריפל נגטיב

ההתקדמות בידע ובטכנולוגיה לחקר הרלוונטיות של RNA ארוכים שאינם מקודדים למחלות עשויה להוביל להתפתחות מהירה של טיפול חדש ואסטרטגיות מניעה לסרטן השד

RNA ארוכים שאינם מקודדים (lncRNA) הינם מולקולות RNA שאורכן עולה על 200 נוקלאוטידים שאינם מתורגמות לחלבונים, אך מווסתות את התעתיק של גנים המעורבים בתהליכים תאיים שונים, כולל הליכים סרטניים. ניתוחים אפידמיולוגיים הוכיחו שנשים נמצאות בסיכון נמוך יותר לפתח סרטן שד בשנים שלאחר גיל המעבר אם הן עברו הריון מלא בשנות העשרים המוקדמות לחייהן. קבוצת חוקרים אמריקאיים מספקת לראשונה עדויות לתפקידו של BC200 בסרטן השד, ואולי גם להשפעה המונעת של ההריון בהפחתת הסיכון למשך כל החיים להתפתחות סרטן השד.

ניתוח טרנסקריפטום של שד תקין של נשים שעברו הריון וכאלו שלא עברו הריון לאחר גיל המעבר גילה מספר lncRNA המתבטאים באופן דיפרנציאלי בשד הנקבי. ריצוף RNA של ביופסיות בריאות ברקמת שד בריאה לאחר גיל המעבר משמונה נשים שהרו בעבר ושמונה נשים שלא הרו הראו כי ישנם 42 lncRNA חדשים המתבטאים באופן דיפרנציאלי בין שתי הקבוצות הללו. סינון של כמה מ-42 lncRNAs אלה על ידי RT-qPCR בשורות תאים שונים של סרטן השד, סיפקו עדויות לכך שאחד בפרט, lncEPCAM (הידוע יותר בכינוי BC200), הינו מועמד חזק המעורב בהתקדמות סרטן. מחקרי ריבוי, נדידה, פלישה ו-xerograph אישרו השערה זו.

BC200 האונקוגני נבחר לבדיקה in vivo ו-in vitro בכדי לקבוע את הרלוונטיות שלו בסרטן השד וגם כדי לספק הבנה של תפקידו במידת הרגישות של הנשים לסרטן. החוקרים מדווחים כי BC200 מוגבר בקרב נשים שלא הרו, וברקמת תאי סרטן שד. תפקידו של BC200 עדיין אינו מובן לחלוטין באף אחד מתת-הסוגים של סרטן השד. החוקרים בניסויים המתוארים במאמר זה מספקים הוכחות לכך של-BC200 יש תפקיד בסרטן שד לומיני וכן בסוג המשנה טריפל נגטיב.

לסיכום, החוקרים מציינים כי כאשר BC200 מבוטא ביתר בקווי תאי סרטן השד הלומינליים והטריפל נגטיב ישנה התפשטות מוגברת, הגירה ופלישה של תאי הסרטן במבחנה. בנוסף, In vivo, ביטוי יתר של BC200 הגדיל גודל של הגידול הסרטני. למרות שטיפולי סרטן המשתמשים ב-lncRNA כמטרה מצויים עדיין בשלבים התחלתיים ביותר, ההתקדמות בידע ובטכנולוגיה לחקר הרלוונטיות שלהם למחלות עשויה להוביל להתפתחות מהירה של טיפול חדש ואסטרטגיות מניעה לסרטן השד.

מקור:

Maria Barton, Julia Santucci-Pereira, Olivia G. Vaccaro, Theresa Nguyen, Yanrong Su, Jose BC200 overexpression contributes to luminal and triple negative breast cancer pathogenesis
BMC Cancer, October 2019 DOI 10.1186s12885-019-6179-y

נושאים קשורים:  סרטן השד,  RNA ארוכים שאינם מקודדים,  לומיניאלי,  מחקרים