אסתמה 10.12.2019

קרבת מגורים ומוסדות לימוד לכבישים וסימפטומים של אסתמה בילדים

נמצא קשר בין קרבת המגורים ובתי הספר לכבישים מרכזיים ולתחלואה חמורה ושכיחה יותר באסתמה בילדים

שהות בקרבה לכבישים המסיעים כלי רכב מזהמים (בנזין, דיזל) קשורה לתמותה מוגברת, תחלואה נשימתית, אונקולוגית וקרדיווסקולרית מוגברת ולתוצאי בריאות ספציפיים הקשורים בדרכי הנשימה.

קבוצת מחקר מבית הספר לרפואה של הרווארד פרסמה החודש מחקר הנשען על מתודולוגיית ניתוח מרחבי כדי לנתח את הקשר בין קרבת המגורים ובתי הספר לכבישים מרכזיים ותחלואה אסתמתית לילדים.

במחקר האסתמה העירוני הנוכחי גויסו ילדים (n = 350) בגילאי בית הספר עם אסתמה. כתובות בית הספר והבית של כל משתתף קודדו בקוד גיאוגרפי, ונמדדו מרחקים מכבישים מרכזיים כדי לחשב מדד מורכב המייצג חשיפה לתעבורה בבית ובבית הספר. מודלים של משוואות הערכה כלליות נקבצו לפי נושאים והותאמו לגיל, גזע / אתניות, מין, הכנסה, עשן טבק סביבתי, תרופות לבקר, דלקות בדרכי הנשימה העליונות ועונתיות.

רוב המשתתפים (62%) למדו בבתי ספר שנמצאים במרחק של 100 מ' מהכבישים הגדולים ו-40% התגוררו במרחק 100 מ' מכבישים גדולים. בניתוחים מרובי משתנים קרבת הכביש העיקרית היתה קשורה באופן עצמאי למספר ימים גבוה יותר של תסמיני אסתמה.

בסף של 100 מ', לילדים היו סיכוי מופחת ב-29% ליום עם סימפטומים במהלך השבועיים האחרונים עבור כל עלייה של 100 מ' במרחק מכביש עיקרי (יחס הסיכויים, 0.71; 95% צפי, 0.58-0.87; P <.01).

בנוסף, בקרב ילדים הגרים רחוק יותר מכביש מהיר היו שימוש מופחת בשירותי בריאות (יחס הסיכויים, 0.63; 95% צפי, 0.47-0.85; P <.01) והיו בעלי סיכוי נמוך משמעותית לקשיים בשליטה בתסמיני האסתמה (יחס הסיכויים, 0.80; 95% CI,י0.69-0.94; P <.01). לא נמצא קשר משמעותי בין המרחק לכביש מהיר לתוצאות של תפקודי הריאה.

הקרבה לתוואי דרך מרכזי, מדד מורכב של חשיפה לבית ולבית ספר שבעיקר מסתמך על חשיפה ביתית, נמצא במתאם לתחלואה חמורה ושכיחה יותר באסתמה. יש צורך במחקרים נוספים כדי להעריך את ההשפעה העצמאית של מרחק בית הספר לכביש על תחלואה באסתמה.

מקור:

Hauptman, Marissa, Jonathan M. Gaffin, Carter R. Petty, William J. Sheehan, Peggy S. Lai, Brent Coull, Diane R. Gold, and Wanda Phipatanakul. "Proximity to major roadways and asthma symptoms in the School Inner-City Asthma Study." Journal of Allergy and Clinical Immunology (2019).

נושאים קשורים:  אסטמה,  זיהום תחבורתי,  ילדים,  נזלת אלרגית,  מחקרים,  אסתמה
תגובות