אי ספיקת לב 29.12.2019

תוצאות טיפול עם מעכבי אנגיוטנסין-נפריסילין באי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור

מחקר מצא כי טיפול עם סאקוביטריל-ואלסרטן במטופלים עם אי ספיקת לב ומקטע פליטה שמור לא הראה ירידה באשפוזים או בתמותה בהשוואה לטיפול עם ואלסרטן בלבד

התרופה המעכבת את קולטן האנגיוטנסין והאנזים נפריסילין, סאקוביטריל-ואלסרטן, הובילה לירידה בסיכון לאשפוז בגלל אי ספיקת לב וירידה בתמותה מגורמים קרדי-וסקולריים. כפי שנצפה במטופלים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד. ההשפעה של מעכבי אנגיוטנסין-נפריסילין במטופלים עם אי-ספיקת לב ומקטע פליטה שמור עדין אינה ידועה.

מחקר בדק 4,822 מטופלים, עם סיווג  NYHAי(New-York Heart Association) של אי ספיקת לב בדרגת חומרה II עד IV, מקטע פליטה של 45% ומעלה, רמות מוגברות של פפטידים נטריורטים (Natriuretic Peptides) ומחלת לב מבנית.

המטופלים חולקו רנדומלית לקבוצה שקיבלה סאקוביטריל-ואלסרטן (מנת מטרה [Target Dose],י97 מ"ג של סאקוביטריל עם 103 מ"ג של ואלסרטן פעמיים ביום) או לקבוצה שקיבלה ואלסרטן בלבד (מנת מטרה, 160 מ"ג פעמיים ביום).

התוצא הראשוני שנבדק היה מורכב מסך האשפוזים בעקבות אי ספיקת לב ותמותה מגורמים קרדיווסקולריים. כמו כן, הוערכו גם מרכיבי התוצא הראשוני, התוצאים השניוניים (כולל שינוי בסיווג ה-NYHA, החמרה בתפקוד כלייתי ושינוי בציון המסכם הקליני [בסולם של 0-100, כאשר ציון גבוה יותר מסמל פחות סימפטומים ומגבלות גופניות] של שאלון הקרדיומיופתיה של קנזס סיטי [Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, KCCQ] ובטיחות התרופה.

סך כולל של 894 אירועים ראשוניים נצפו ב-526 מטופלים מקבוצת הסאקוביטריל-ואלסרטן ו-1,009 אירועים ראשוניים נצפו ב-557 מטופלים מקבוצת הואלסרטן (יחס השיעור, 0.87; רווח בר-סמך 95%, 0.75-1.01; P=0.06).

השכיחות של תמותה מגורמים קרדיווסקולריים היתה 8.5% בקבוצת הסאקוביטריל-ואלסרטן ו-8.9% בקבוצת הואלסרטן בלבד (יחס סיכון 0.95; רווח בר-סמך 95% 0.79-1.16); היו סך כולל של 690 ו-797 אשפוזים בעקבות אי-ספיקת לב, בהתאמה (יחס השיעור 0.85; רווח בר-סמך 95% 0.72-1.00). סיווג ה-NYHA השתפר ב-15% מהמטופלים בקבוצת הסאקוביטריל-ואלסרטן וב-12.6% מהמטופלים בקבוצת הואלסרטן בלבד (יחס סיכויים, 1.45; רווח בר-סמך 95% 0.33-0.77).

השינוי הממוצע בציון המסכם הקליני של שאלון הקרדיומיופתיה של קנזס סיטי (KCCQ) לאחר 8 חודשים היה בנקודה אחת (רווח בר-סמך 95% 0.0-2.1) גבוה יותר בקבוצת הסאקוביטריל-ואלסרטן. במטופלים מקבוצת הסאקוביטריל-ואלסרטן היתה שכיחות גבוה יותר של תת לחץ דם ואנגיואדמה ושכיחות נמוכה יותר של היפרקלמיה.

מתוך 12 תת קבוצות שהוגדרו ספציפית מראש, היתה ככל הנראה הטרוגניות, עם יתרון אפשרי לסאקוביטריל-ואלסרטן במטופלים עם מקטע פליטה נמוך יותר ונשים.

מסקנת החוקרים היתה כי טיפול עם סאקוביטריל-ואלסרטן לא הוביל לשיעור אשפוזים נמוך יותר משמעותית בעקבות אי ספיקת לב וגם לא לירידה בתמותה מגורמים קרדיווסקולריים. כפי שנצפה במטופלים עם אי ספיקת לב ומקטע פליטה של 45% ומעלה.

מקור: 

Solomon S.D. et al. (2019) The New England Journal of Medicine. 381, 1609

נושאים קשורים:  מחקרים,  ואלסרטן,  סאקוביטריל,  אי ספיקת לב,  מקטע פליטה שמו
תגובות