אנטיביוטיקה בהריון 02.01.2020

חשיפה תוך רחמית לאנטיביוטיקה והסיכון למומים מולדים

מטרת המחקר הנוכחי היתה להעריך את הסיכון למומים מולדים בעקבות חשיפה תוך-רחמית בשליש הראשון להריון לעשרה סוגי אנטיביוטיקה

נשים רבות נחשפות לאנטיביוטיקה במהלך ההריון. למרות שהבטיחות של רוב התרופות ממשפחת הפניצילין מוכרת, ישנה חוסר ודאות ואף מחלוקת לגבי תרופות אחרות הנמצאות בשימוש. מטרת המחקר הנוכחי היתה להעריך את הסיכון למומים מולדים בעקבות חשיפה תוך-רחמית בשליש הראשון להריון לעשר אנטיביוטיקות הנמצאות בשימוש בדנמרק.

מחקר זה היה מחקר עוקבה שכלל את כל הלידות חי בדנמרק בין 2000-2015. מידע על מומים נאסף עד לשנת 2016. החוקרים שילבו מאגרי מידע מקיפים ומתוקפים של נתוני בריאות בדנמרק, איחדו מידע על הריון, תרופות מרשם שנקנו במהלך השליש הראשון להריון ומומים מולדים. בעזרת רגרסיה לוגיסטית החוקרים חישבו את יחס הסיכויים למומים מולדים, מומים מולדים חמורים ומומים לבביים בקרב עשר אנטיביוטיקות מרשם (4 תרופות ממשפחת הפניצילינים שימשו כביקורת).

בניתוח המידע העיקרי, העוקבה הנבדקת השוותה לעוקבה שנחשפה לתרופות ממשפחת הפניצילינים (אמפיצילין, פיוומפיצילין, בנזילפניצילים ופנאוקסימתילפניצילין). בניתוחי רגישות, העוקבה החשופה השוותה לעוקבת הביקורת. החוקרים ביצעו תקנונים עבור גיל אמהי בעת הלידה, שנת הלידה, מספר לידות קודם, BMI טרם ההריון, עישון, השכלה והכנסה שנתית.

החוקרים לא מצאו סיכון מוגבר למומים מולדים הקשורים לחשיפה תוך רחמית במהלך השליש הראשון להריון בדנמרק בקרב מטופלות שנטלו עשרה סוגי אנטיביוטיקות נפוצות בהשוואה לתרופות ממשפחת הפניצילינים.

בהשוואה לנשים שלא נטלו אנטיביוטיקה כלל, נראתה עלייה קטנה בסיכון למומים חמורים ומומים לבביים אצל נשים שהשתמשו ב-Pivmecillinam (יחס הסיכויים 1.13, רווח בר-סמך 95%, 1.06-1.19; 1.15, 1.04-1.28, בהתאמה), Sulfamethizoleי(1.15, 1.07-1.24; 1.22, 1.07-1.39, בהתאמה) ו-Azithromycin י(1.09, 1.03-1.38; 1.29, 0.99-1.67, בהתאמה).

לסיכום, במחקר מבוסס אוכלוסיה זה, החוקרים לא זיהו סיכון מוגבר להתפתחות מומים מולדים בנשים שנטלו תרופות מעשרה סוגי אנטיביוטיקה נפוצים בשליש הראשון להריון בהשוואה לנשים שנטלו אנטיביוטיקות ממשפחת הפניצילין.

מקור: 

Damkier P. et al (2019). Am J Obstet Gynecol 2019;221:648.e1-15;

נושאים קשורים:  הריון,  אנטיביוטיקה,  מומים מולדים,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות