השמנה 15.01.2020

חשיפה לסבילות פגומה לסוכר בסביבה התוך רחמית ואכילה בהיעדר רעב בבני נוער

החוקרים בדקו את מידת הקשר בין חשיפה תוך רחמית לסבילות פגומה לסוכר לבין אכילה בהיעדר רעב בתחילת גיל ההתבגרות

חשיפה לסבילות פגומה לסוכר (Impaired Glucose Tolerance) בעוברים ידוע כקשור להשמנת יתר וזאת כתלות במין היילוד. ייתכן והשפעה זו תלויה במנגנון בקרת התאבון. במחקר זה בדקו החוקרים את מידת הקשר בין חשיפה תוך רחמית לסבילות פגומה לסוכר לבין אכילה בהיעדר רעב בתחילת גיל ההתבגרות. לאחר מכן בדקו החוקרים האם אכילה בהיעדר רעב קשורה לשינויים במבנה הגוף.

במחקר היה מידע על 1,097 מתבגרים שהשתתפו בפרויקט ויוה (Project Viva), מחקר עוקבה אורכי שהחל טרם לידת המשתתפים במחקר. החוקרים אספו את תוצאות מבחן העמסת הסוכר (50 גר', ובמידה שבוצע, גם את תוצאות מבחן ה-100 גר') בשבועות 26-28 להריון. האמהות סווגו כבעלות סבילות תקינה לסוכר, היפרגליקמיה מבודדת (92 מטופלות, 8.2%), סבילות פגומה לסוכר (36 מטופלות, 3.3%) או סוכרת הריונית (52 מטופלות, 4.7%).

כשהנערים היו בגיל חציוני של 13 שנים, הם מילאו את השאלון Eating in the Absence of Hunger in Children and Adolescents (אכילה בהיעדר רעב בילדים ומתבגרים), מדדו גובה ומשקל וביצעו הדמיית Dual X-ray absorptiometry כדי להעריך את מסת השומן והמסה החופשיה משומן. החוקרים השתמשו במודלי רגרסיה לינארית רבי-משתנים שתוקננו למשתנים דמוגרפיים ומיילדותיים, ובכלל זה את ה-BMI האימהי טרם הכניסה להריון.

הציון הממוצע לאכילה בהיעדר תיאבון היה 4.4 (סטיית תקן 1.5) נקודות (בסולם של עשר נקודות) בבנים ו-4.4 (1.4) נקודות בבנות. בבנות, חשיפה תוך רחמית להיפרגליקמיה מבודדת וסבילות פגומה לסוכר היתה קשורה עם עלייה באכילה בהיעדר רעב בהשוואה לבנות לאמהות עם סבילת תקינה לסוכר (להיפרגליקמיה מבודדת עלייה של 0.56 נקודות, רווח בר-סמך 95%: 0.17-0.96).

בבנים, חשיפה תוך רחמית לסבילות פגומה לסוכר היתה קשורה בפחות אכילה ביהעדר רעב (-0.81 נקודות, רווח בר-סמך 95%: -1.41 – -0.21). החוקרים לא זיהו קשר בין סוכרת הריונית לאכילה בהיעדר רעב ובין אכילה בהיעדר רעב לבין מבנה הגוף בתחילת תקופת ההתבגרות.

לסיכום, נמצא קשר בין חשיפה לסבילות פגומה לסוכר או היפרגליקמיה בסביבה התוך רחמית לבין דפוסים של אכילה בהיעדר רעב. קשר זה חיובי בבנות ושלילי בבנים. לא נראה קשר בין דפוסי אכילה אלה לבין מבנה הגוף בתחילת גיל ההתבגרות.

מקור: 

Derks I.P.M et al (2019). International Journal of Obesity volume 43, pages1903–1913;

נושאים קשורים:  מחקרים,  השמנת יתר,  מחקר עוקבה,  מחקר אורכי,  סבילות פגומה לסוכר,  אכילה בהיעדר רעב,  חוסר תיאבון
תגובות