סוכרת 03.02.2020

האם הוספה של סיטגליפטין למטפורמין מעכבת התקדמות סוכרת?

במחקר נמצא כי תחילת טיפול עם סיטגליפטין ומטפורמין באותו היום קשורה בסיכוי נמוך יותר להתקדמות סוכרת סוג 2 ובהפחתה גדולה יותר של המוגלובין מסוכרר לעומת הוספה מאוחרת יותר של סיטגליפטין

בדיקת רמת סוכר בדם (אילוסטרציה)
בדיקת רמת סוכר בדם (אילוסטרציה)

במחקר זה שפורסם ב-Diabetes Medicine נבדק האם הוספה מוקדמת של סיטגליפטין למטפורמין מובילה לעיכוב התקדמות של סוכרת סוג 2.

המחקר היה מחקר עוקבה רטרוספקטיבי אשר בוצע באמצעות שימוש ברשומות רפואיות מאלברטה, קנדה בין התאריכים אפריל 2008 למרץ 2015. במחקר בוצעה השוואה בין אנשים שהתחילו סיטגליפטין ומטפורמין באותו היום לעומת אנשים שהחלו ליטול סיטגליפטין במועד מאוחר יותר. תחילת השימוש באינסולין שימשה כסמן להתקדמות סוכרת ובוצע שימוש במודל רגרסיה רב-משתני על מנת להעריך את הקשר בין תחילת השימוש באינסולין למועד תחילת השימוש בסיטגליפטין. כמו כן, החוקרים בחנו את ההשפעה של תזמון תחילת השימוש בסיטגליפטין לשינוי בהמוגלובין מסוכרר לאחר שנה.

במחקר השתתפו 8,764 אנשים עם גיל ממוצע של 52.1 שנים (סטיית תקן-11.1). 5,665 מתוכם היו גברים ו-1,153 (13.2%) התחילו ליטול סיטגליפטין ומטפורמין באותו היום.

החוקרים מצאו כי 15% (173 משתתפים) מהמשתתפים שקיבלו סיטגליפטין ומטפורמין באותו היום התחילו ליטול אינסולין בעוד שבמשתתפים שהחלו לקבל סיטגליפטין במועד מאוחר יותר השיעור היה 19.1% (1,453 משתתפים). יחס הסיכויים המתוקנן להוספת אינסולין היה 0.76 (רווח בר-סמך 95%: 0.64-0.90) לטובת התחלת סיטגליפטין יחד עם מטפורמין באותו היום. בנוסף, נמצא כי רמות ההמוגלובין המסוכרר בשתי הקבוצות פחתו לאחר שנה של טיפול אך הירידה הייתה גדולה באופן מובהק סטטיסטית במטופלים שהחלו את הטיפול המשולב באותו היום עם הפרש אבסולוטי של 0.5% גרם המוגלובין מסוכרר בין הקבוצות (רווח בר-סמך 95%: 0.3-0.7).

החוקרים סיכמו כי תחילת טיפול משולבת עם סיטגליפטין ומטפורמין באותו היום קשורה בסיכוי נמוך יותר להתקדמות סוכרת סוג 2 לעומת הוספה מאוחרת יותר של סיטגליפטין.

מקור: 

Campbell, S.A et al. (2019) Diabetes Medicine. https://doi.org/10.1111/dme.14154

נושאים קשורים:  סוכרת,  סיטגליפטין,  מטפורמין,  התקדמות מחלה,  מחקרים