בעיות זיקפה 05.02.2020

האם ניתן לנבא בעיות בזיקפה על בסיס תפקוד גופני?

מחקר חתך בקהילה ביפן בדק את הקשר בין צורת הליכה להפרעות בזיקפה

על אף שפעילות גופנית מפחיתה את הסיכון לבעיות בזיקפה, הקשר בין הפרעות זיקפה לתפקוד גופני אינו ברור. מטרת החוקרים היתה לבחון את הקשר בין צורת הליכה להפרעות בזיקפה בקרב אוכלוסייה בקהילה.

במהלך מחקר חתך זה, ניתחו החוקרים 324 גברים אשר השתתפו בפרויקט מקדם בריאות בשם: Iwaki Health Promotion Project בהירוסאקי אשר ביפן.

בעיה בזיקפה הוגדרה על פי האינדקס: 5-Item International Index of Erectile Functionי(IIEF). המשתתפים במחקר התחלקו לשתי קבוצות: בקבוצה הראשונה היו אלה אשר בעלי דירוג IIEF-5 נמוך (מתחת ל-16) ובקבוצה השנייה היו אלה אשר דורגו עם IIEF-5 גבוה (מעל 16).

החוקרים העריכו את התפקוד הגופני של המשתתפים, כולל צורת הליכה וכוח אחיזה. צורת ההליכה הוערכה באמצעות מדידת מהירות הליכה במהלך עשרה מטרים, וכן על ידי דירוג של שני צעדים (היחס בין המרחק המקסימלי של שתי פסיעות לבין גובהן).

במהלך המחקר בחנו החוקרים את הפעילות הגופנית היומיומית של הנחקרים וכמו כן תחלואה נלווית, מצב מנטלי ומידע מעבדתי. הקשר בין פעילות גופנית לבין דירוג IIEF-5 נמוך נותח באמצעות ניתוח לוגי שקישר בין משתנים רבים באופן רגרסיבי.

השאלה המרכזית שנשאלה היתה: האם צורת ההליכה היתה אינדיקטור עצמאי שיכול להצביע על בעיות בזיקפה?

במחקר נמצא כי מתוך 324 גברים, 154 (48%) היו בעלי דירוג IIEF-5 נמוך. כוח אחיזה, דירוג שני צעדים ומהירות הליכה לאורך עשרה מטרים בקבוצה זו היו ירודים באופן משמעותי לעומת אלה אשר נמדדו בקבוצת ה-IIEF-5 הגבוה. ניתוח רב-משתני הראה שדירוג שני הצעדים (יחס הסיכויים = 0.08), גיל, וכמות טסטוסטרון כוללת נקשרו באופן עצמאי ל-IIEF-5 נמוך.

תוצאות מחקר זה יכולות לעורר מוטיבציה בקהילה הרפואית לבצע מחקרים נוספים ולבדוק בהם ערכים המתארים תפקוד גופני כבעלי פוטנציאל לנבא בעיות בתפקודי זיקפה.

עצמת המחקר היתה בכך שנעשה שימוש במבחנים פשוטים, אובייקטיביים וישימים של צורת הליכה על מנת לבחון את הקשר בינו לבין בעיות בזיקפה. מגבלות המחקר היו: הטיות בחירה, הטיות אזוריות וכן טבעו של מחקר חתך.

נמצא כי מבין מבחני צורת ההליכה, דירוג שני הצעדים נמצא כאינדיקטור העצמאי לנוכחות של בעיות זיקפה.

מקור:

Okamoto T et al.  (2019) The Journal Of Sexual Medicine doi: 10.1016/j.jsxm.2019.08.018.

נושאים קשורים:  רפואת מין,  בעיות בזיקפה,  צורת הליכה,  מחקרים,  תפקוד מיני
תגובות