סדציה פליאטיבית 26.02.2020

קידום טיפול פליאטיבי תומך ביחידות לטיפול נמרץ לב

הסקירה נועדה לנתח את ההיבטים העיקריים: האפידמיולוגיים, הקליניים, האתיים וההדרכתיים שיכולים להקל על הצגת תכניות טיפול תומך / פליאטיבי ביחידות טיפול נמרץ

מספר החולים שמתים בתוך בית החולים בעולם המערבי הוא גבוה ביותר, וכ-20%-30% מהם עוברים אשפוז בטיפול נמרץ בחודש האחרון לחייהם. חלק מחולים אלו נמצאים בטיפול נמרץ לב (CICUs), יחידות בהם נעשות פעולות פולשניות רבות שאחוזי התמותה בהן גבוהים. ביחידות רפואיות אלו ייעוץ פליאטיבי ניתן במקרים בודדים בלבד. לעתים נדירות נידונים ההיבטים האתיים וההכרעתיים הקשורים בשלבי המחלה המתקדמים.

המאפיינים האפידמיולוגיים והקליניים של יחידות טיפול נמרץ לב השתנה בעשור האחרון; שכיחות התסמונות הכליליות החריפות פחתה, בעוד ששיעור המחלות שאינן מחלות לב וכלי דם, שיעור הקומורבידיות, גיל החולים והמורכבות הקלינית והטיפולית – כל אלו עלו באופן משמעותי. כמו כן מבחינה טכנולוגית נרשמה קפיצה דרמטית בשימוש בטיפולים מתקדמים ופולשניים, כמו אוורור מכני, תמיכה במחזור הדם באופן מכני וטיפולי דיאליזה. התפתחויות אלו מגדילות את האפשרות לפתח אירוע קליני מסכן חיים במהלך אשפוז מסוג זה.

החודש פורסמה סקירה הבוחנת שינויים אלו לאור הטיפול הפליאטיבי. הסקירה נועדה לנתח את ההיבטים העיקריים: האפידמיולוגיים, הקליניים, האתיים וההדרכתיים שיכולים להקל על הצגת תכניות טיפול תומך / פליאטיבי ביחידות טיפול נמרץ. הסקירה מתמקדת ביישום והטמעה של נושאים מרכזיים כמו:

  • שיפור ניהול הסימפטומים בשלבים מתקדמים / סופניים של מחלה
  • טיפול בנושאים כמו תכנון טיפול מראש (DNR or ACP)
  • ביטול / עיכוב של מתן טיפולים תומכי חיים
  • ביטול פעולת דפיברילטורים הניתנים להשתלה
  • התחלה של סדציה פליאטיבית

מקור:

Romanò, Massimo. "Facilitating supportive care in cardiac intensive care units." Current Opinion in Supportive and Palliative Care (2019).

נושאים קשורים:  סדציה פליאטיבית,  טיפול נמרץ לב,  DNR,  טיפול פליאטיבי,  מחקרים
תגובות