טיפול בנוגדי קרישה 04.03.2020

השפעת זמן נטילת נוגד הקרישה וורפארין על יציבות אנטי-קואגולציה

רופאים לרוב ממליצים על נטילת וורפארין בערב. חוקרים ערכו ניסוי אקראי מבוקר כדי להעריך את השפעת זמן הנטילה - בוקר לעומת ערב - על יציבות ההשפעה הנוגדת קרישה של התרופה

ללא עדויות תומכות, רופאים לרוב ממליצים על נטילת וורפארין בערב. חוקרים ערכו ניסוי אקראי מבוקר כדי להעריך את השפעת זמן הנטילה (בוקר לעומת ערב) על יציבות ההשפעה הנוגדת קרישה של וורפארין.

סך הכל, 236 רופאים בטיפול הראשוני המשרתים 54 קהילות במערב קנדה שלחו מכתבי הזמנה לכלל המטופלים שנוטלים וורפארין. מטופלים כשירים היו משתמשי וורפארין בקהילה אשר נטלו את התרופה לפחות למשך שלושה חודשים בערבים וללא תכניות להפסיק.

המשתתפים בניסוי חולקו באופן אקראי (באמצעות הקצאה מבוססת אינטרנט) למשתמשי בוקר לעומת משתמשי ערב.

החוקרים השתמשו בשיטת רוזנדאל כדי לקבוע את יחס הזמן  בטווח הטיפולי (TTR) של ה-INR בבדיקת דם בחודש 2 ל-7 לאחר החלוקה לעומת שישה חודשים אחרי החלוקה. התוצא הראשי היה שינוי האחוז ביחס הזמן מחוץ לטווח ה-INR מטרה. כלל הניתוחים היו בכוונה לטפל.

בין התאריכים 8/3/15-30/9/16 החוקרים חילקו 109 משתתפים לנוטלי וורפארין בבוקר ו-108 לערב. TTR עלה מ-71.8% ל-74.7% (שינוי של 2.9%) בקבוצת הבוקר ומ-72.6% ל-75.6% בקבוצת הערב (שינוי של 3%) (הבדל, 0.1%; P=0.97` רווח בר סמך 95% להבדל, -6.1% עד 5.9%). ההבדל בשינוי האחוזי ביחס הזמן מחוץ לטווח INR מטרה היה 4.4% ( p=0.62; רווח בר סמך 95% להבדל, - 17.6% עד 27.3%).

החוקרים הגיעו למסקנה כי לזמן נטילת התרופה לא היה משמעות סטטיסטית או שיפור קליני חשוב על יציבות ההשפעה נוגדת הקרישה של וורפארין. על מטופלים ליטול וורפארין במהלך היום ברגע הנוח להם.

מקור:

Garrison, S.R. et al, (2020) Annals of Family Medicine doi: 10.1370/afm.2488

נושאים קשורים:  ווראפארין,  נוגד קרישה,  רפואת משפחה,  מחקרים
תגובות