נגיף הקורונה 25.03.2020

תוצאות הטיפול בתרופות אנטי-ויראליות לופינביר-ריטונאוויר בחולי קורונה קשים

מטופלים בניסוי שנערך בסין הוקצו באופן אקראי ביחס של 1: 1 לקבוצה שקיבלה לופינביר-ריטונאוויר (400 מ"ג ו-100 מ"ג בהתאמה) פעמיים ביום במשך 14 יום, בנוסף לטיפול רגיל או לטיפול סטנדרטי תומך בלבד

חוקרים מסין ערכו ניסוי אקראי, מבוקר, תחת תווית פתוחה, שכלל חולים מבוגרים המאושפזים עם זיהום SARS-CoV-2,  הגורם למחלת נשימתית קשה מסוג Covid-19, עם סטורציית חמצן (Sao2) של 94% או פחות באוויר חדר, או יחס של Pao2  FiO2 של פחות מ-300 מ"מ כספית.

המטופלים הוקצו באופן אקראי ביחס של 1: 1 לקבוצה שקיבלה לופינביר-ריטונאוויר (400 מ"ג ו-100 מ"ג בהתאמה) פעמיים ביום במשך 14 יום, בנוסף לטיפול רגיל, או לטיפול סטנדרטי תומך בלבד.

מדד הסיום העיקרי היה משך הזמן עד לשיפור הקליני, שהוגדר כזמן שעבר מזמן החלוקה לקבוצות טיפול אקראיות עד לשיפור של שתי נקודות (בסולם דירוג מצב קליני עד שבע) או שחרור מלא מבית החולים, הקודם מביניהם.

199 חולים עם זיהום SARS-CoV-2 שעברו אימות לאבחנתם במעבדה חולקו לקבוצות המחקר. 99 הוקצו לקבוצת לופינביר-ריטונאוויר ו-100 לקבוצת הטיפול הרגיל.

טיפול בלופינביר-ריטונאוויר לא הוביל לשיפור מהיר יותר בהשוואה לטיפול הסטנדרטי. התמותה לאחר 28 יום היתה דומה בקבוצת לופינביר-ריטונאוויר ובקבוצת הטיפול הרגיל (19.2% מול 25%, הבדל לא מובהק). כמו כן, אחוז החולים עם עומס RNA נגיפי ניתן לזיהוי בנקודות זמן שונות היו דומים.

יחד עם זאת, בניתוח נתוני intention to treat analysis נמצא שלופינביר-ריטונאוויר הובילו לקיצור הזמן החציוני לשיפור הקליני ביום אחד בהשוואה למשך הזמן שנצפה בטיפול סטנדרטי (יחס סיכון, 1.39; 95% רווח בר סמך, 1.00 עד 1.91).

תופעות לוואי במערכת העיכול היו שכיחות יותר בקבוצת לופינביר-ריטונאוויר, אך תופעות לוואי חמורות היו שכיחות גם בקבוצת הטיפול הסטנדרטי. הטיפול בלופינביר-ריטונאוויר הופסק מוקדם בקרב 13 מטופלים (13.8%) בגלל תופעות לוואי.

בחולים בוגרים המאושפזים עם Covid-19 קשה, לא נצפתה תועלת לטיפול בלופינביר-ריטונאוויר מעבר לטיפול הרגיל. ניסויים עתידיים בחולים עם מחלה קשה עשויים לעזור לאשר או לשלול את האפשרות של הטבה מסוימת כתוצאה מהטיפול.

מקור: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32187464

נושאים קשורים:  COVID-2019,  SARSCoV-2,  מגיפת הקורונה,  לופינביר-ריטונאוויר,  Lopinavir-Ritonavir,  מחקרים,  קורונה
תגובות