קדם רעלת 05.04.2020

הקשר בין קדם רעלת לטרשת עורקים במטופלות עם סוכרת מסוג 1

למרות שקדם רעלת היא גורם סיכון ידוע לתחלואה קרדיווסקולרית באוכלוסיה הכללית, תפקידה בסוכרת מסוג 1 לא נחקר לעומק. במחקר הבא העריכו החוקרים את הקשר בין קדם רעלת לבין טרשת עורקים תת קלינית

סוכרת. אילוסטרציה

למרות שקדם רעלת היא גורם סיכון ידוע לתחלואה קרדיווסקולרית באוכלוסיה הכללית, תפקידה בסוכרת מסוג 1 לא נחקר לעומק. החוקרים העריכו את הקשר בין קדם רעלת לבין טרשת עורקים תת קלינית במטופלות עם סוכרת מסוג 1.

112 נשים ללא מחלה קרדיווסקולרית ושלא היו בהריון במשך חמש שנים או יותר גויסו למחקר לפי הקבוצות הבאות:  סוכרת וקדם רעלת בעבר (28 מטופלות; T1D+/PE+), סוכרת ללא קדם רעלת (28 מטופלות, T1D+/PE-), רעלת בעבר אך ללא סוכרת (28 מטופלות, T1D-/PE+) ונבדקות ביקורת (28 מטופלות, T1D-/PE-).

הקבוצות הותאמו לפי גיל, גורמי סיכון קרדיווסקולריים, משך התחלואה בסוכרת ונוכחות של מחלה ברשתית. עובי האינטימה-מדיה בעורקי התרדמה (Carotid intima-media thickness – IMT) ונוכחות פלאק טרשתי (1.5 מ"מ או יותר) הוערכו על ידי בדיקת על-קול.

הגיל הממוצע של הנבדקות היה 7.8 ± 44.9 שנים (14.3% סבלו מיל"ד ו–21.4% מעשנות פעילות). בקבוצות בהן היו נשים עם סוכרת (עם וללא קדם רעלת) היה שימוש רב יותר בתרופות ממשפחת הסטטינים ויותר אבחנות של יתר לחץ דם (37.5% לעומת 8.9% ו–5.4% לעומת 23.2%, בהתאמה; p<0.01), ללא הבדל בשאר גורמי הסיכן הקרדיווסקולריים. פלאקים טרשתיים נצפו ב-20.5% מהנשים בקבוצה זו.

בתיקון רב-משתני לגיל, גורמי סיכון קרדיווסקורליים וסטטינים, לסוכרת ולקדם רעלת היתה השפעה דומה על הנוכחות של טרשת, עם יחס סיכויים של 5.45 (רווח בר-סמך 95%: 1.36-2.19) ו – 4.24 (1.04-17.3), בהתאמה. שתי תחלואות אלו היו בעלות השפעה מעצימה כאשר שולבו, גם עבור נוכחות של טרשת (בטא של T1D+/PE- או T1D-/PE+ - 0.198; בטא של T1D+/PE+ - 0.297) ובנוכחות פלאק טרשתי) 8.53 ו–28.1, בהתאמה).

מקור:

Amor A.J et al (2020). The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 105, Issue 1, dgz031;

https://doi.org/10.1210/clinem/dgz031

נושאים קשורים:  מחקרים,  קדם רעלת,  סוכרת,  מחקר עוקבה,  טרשת עורקים
תגובות