אי ספיקת לב 07.04.2020

הבדלים הקשורים למוצא אתני ומין ושכיחות גורמי הסיכון לאי ספיקת לב

מחקר מצא כי השכיחות של גורמי סיכון המשפיעים על התפתחות אי ספיקת לב שונה בין אוכלוסיות ממוצא אתני שונה, כמו גם בין המינים. יש לתת את הדעת על המאפיינים השונים ולפתח התערבויות להפחתת הסיכונים בהתאם

מטרת המחקר היתה לבחון את השונות בין המינים ובין מוצאים אתניים שונים, בקשר שבין גורמי סיכון הניתנים לשינוי לבין השכיחות של אי ספיקת לב, בין המשתתפים של מחקר SCCSי(Southern Community Cohort Study).

המשתתפים הם חלק מאוכלוסיה בעלת הכנסה נמוכה בדרום מזרח ארה"ב, שבה נצפו שיעורי אי ספיקת לב גבוהים, אבל התרומה היחסית של גורמי הסיכון המובילים לשיעורים אלה לא נחקרו כראוי.

במחקר שנערך השתתפו 27,078 מטופלים כהי עור או לבנים, מתוך אוכלוסיית המחקר SCCS (גיל ממוצע: 56, 69% כהי עור, 63% נשים). המשתתפים נרשמו למחקר בין השנים 2002-2009, ללא שכיחות גבוה של אי ספיקת לב, משתתפים שמטופלים ב-Centers for Medicare and Medicaid Services. נוכחות של יתר לחץ דם, סוכרת, חוסר פעילות גופנית, מדד מסת גוף גבוה, עישון, רמות כולסטרול גבוהות ודיאטה דלה הוערכו בעת ההרשמה למחקר.

השכיחות של אי ספיקת לב אומתה לפי הסיווג הבינלאומי למחלות (International Classification of Diseases-9th revision) ונלקחה מתוך המאגרים של מרכזי הטיפול הרפואי (Medicare and Medicaid), עד ה-31 בדצמבר 2010. הסיכון פרטני והסיכון לפי אוכלוסיה, לאי ספיקת לב עבור כל גורם סיכון, הוערך כמותית באמצעות מודלים רבי-משתנים של רגרסיית קוקס.

במהלך חציון של 5.2 (אחוזון 25: 3.1, אחוזון 75: 6.7) שנים, 4,341 (16%) מהמשתתפים פיתחו אי ספיקת לב. יתר לחץ דם וסוכרת היו קשורים עם סיכון מוגבר לאי ספיקת לב. יתר לחץ דם היה הגורם שתרם הכי הרבה לגורמי סיכון הקשורים לאוכלוסיה ספציפית, 31.8% (רווח בר-סמך 95%: 27.3 עד 36.0).

במשתתפים כהי עור, יתר לחץ דם וסוכרת בלבד היו קשורים עם סיכון לאי ספיקת לב; במשתתפים לבנים, עישון ומדד מסת גוף גבוה היו קשורים גם כן לסיכון מוגבר לאי ספיקת לב. פעילות גופנית נמוכה נמצאה כגורם סיכון רק בנשים לבנות.

מסקנת החוקרים היתה כי בקבוצת נבדקים זו בעלת הכנסה נמוכה, התרומה של גורמי סיכון להתפתחות אי ספיקת לב היתה שונה בין המשתתפים, בייחוד לפי המוצא האתני. על מנת להפחית את הנטל של אי ספיקת לב באוכלוסיה, התערבויות מותאמות לכל אוכלוסיה בנפרד, לפי מוצא אתני ומין, צריכות להתקיים.

מקור: 

Kubicki D.M. et al. (2020) Journal of The American College of Cardiology: Heart failure. 8, 122

נושאים קשורים:  מחקרים,  קרדיולוגיה,  בריאות הציבור,  הכנסה נמוכה,  יתר לחץ דם,  סוכרת,  אי ספיקת לב
תגובות