נוגדי קרישה 13.04.2020

בטיחות ויעילות נוגדי קרישה שונים בקרב מטופלים בקהילה

קומדין ו-DOACs יעילים ובטוחים במידה דומה למניעת אירועים תרומבואמבוליים ורידיים ועורקיים, אך תחת הטיפול בקומדין יש סיכון כפול לתמותה

רוב המחקרים הקליניים שעוסקים בנוגדי קרישה התבססו על מאגרי נתונים של חברות ביטוח או בוצעו במסגרת מרפאות יועצים. המחקר הנוכחי משווה את הבטיחות והיעילות בין מטופלים שטופלו באגוניסטים לויטמין Kי(VKAs) לבין מטופלים שטופלו ב-direct oral anticoagulantsי(DOACs), במסגרת רפואת משפחה.

מחקר ה-CACAOי(Comparison of Accidents and their Circumstances with Oral Anticoagulants) היה מחקר עוקבה פרוספקטיבי רב-מרכזי שבוצע בקרב מטופלים אמבולטוריים שנוטלים נוגדי קרישה פומיים.

המשתתפים קיבלו נוגדי קרישה פומיים באינדיקציה של פרפור פרוזדורים לא-מסתמי, כמניעה שניונית לאירוע תרומבואמבולי ורידי, או גם וגם. מעקב שגרתי מתחילת הטיפול נעשה כמקובל למשך שנה ע"י רופאי המשפחה, אשר אספו נתונים אודות שינויים בטיפול, ארועים תרומבואמבוליים, דמם ומוות. כל האירועים נבדקו ע"י ועדה עצמאית. החוקרים השתמשו ב-propensity score ומודל Cox regression כדי לחשב hazard ratios.

המחקר כלל 3,082 מטופלים שנבחרו בחודשים אפריל עד דצמבר 2014. כעבור שנה, 42 מטופלים (1.7%) חוו ארוע תרומבואמבולי עורקי או ורידי; 151 מטופלים (6.1%) חוו דימום, כולל 47 (1.9%) שחוו אירוע דמם מג'ורי; 105 (4.1%) מטופלים מתו. מבחינת יארועים תרומבואמבוליים ודמם מג'ורי, לא היה הבדל משמעותי בין קבוצת הטיפול ב-VKA לבין קבוצת הטיפול ב-DOAC. לקבוצת ה-VKA היה סיכון נמוך יותר לדימום כלשהו (hazard ration = 0.65; 95% CI,י0.43-0.98), אך סיכון כפול למוות (hazard ratio = 1.98;י95% CI,י 1.15-3.42).

החוקרים הסיקו כי לטיפול ב-VKAs ולטיפול ב-DOACs היה פרופיל בטיחות ויעילות די דומים במסגרת רפואת המשפחה. באופן עקבי לידע קודם, הם מצאו היארעות גבוהה יותר משמעותית של תמותה עם טיפול ב-VKAs, ממצא אשר דורש מחקר נוסף על מנת להבין את הסיבה לכך.

 מקור: 

Paul Frappe et. al (2020) Annals of Family Medicine, doi:10.1370/afm.2495

נושאים קשורים:  נוגדי קרישה,  רפואת משפחה,  מחקרים,  בטיחות המטופל,  טיפול ראשוני,  קומדין
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות