אסתמה אלרגית 26.04.2020

שימוש בטיהור אוויר (air purification) לטיפול באסתמה אלרגית

בחינת היעילות של טיהור אוויר לצורך טיפול באסתמה אלרגית ביתית - קרדית אבק, כלב, חתול ותיקנים

במחקר זה בוצעה מטה-אנליזה מעודכנת לצורך בחינת היעילות של טיהור אוויר (air purification) לצורך טיפול באסתמה אלרגית ביתית (קרדית אבק, כלב, חתול ותיקנים).

החוקרים ניתחו תוצאות מניסויים שנכללו במטה-אנליזה קודמת (שבוצעה בנושא זה לפני כעשרים שנה) והוסיפו את המחקרים שפורסמו בנושא מאז שנת 2000.

במאמר נכללו נתונים על ציוני תסמיני אסתמה (ASS), שימוש בתרופות, נפח נשיפה ראשוני כאחוז מהערך החזוי (קודמת FEV1%), תוצאות מבחן תגר היסטמין להורדת נפח נשיפה ראשוני 20% ב-FEV1 (ציוני PC20), ציוני שאלון אסתמה בנושא איכות חיים (AQLQ) ורמות תחמוצת החנקן (FeNO) בנשיפה.

החוקרים זיהו עשרה מחקרים שכללו סך הכל 482 חולים (מאפייני בסיס: ממוצע FEV1% לפני 83.2%, I2 = 96.7%; ממוצע PC20י4.32 מ"ג/מ"ל, I2י= 44.0%; ממוצע AQLQי4.67 [מקסימום 7], I2 = 93.7%; ממוצע FeNO 36.5 ppb I2 = 0%). ההבדלים הממוצעים בציוני AQLQ נאמדו בכ- +0.36 (CI 95% 0.10 ל-0.62, p = 0.01, n = 302, I2 = 0%) ההבדלים ברמות ה-FeNO כ-6.67 ppb (95% CI -10.56 עד -2.77, p = 0.0008, n = 304, I2 = 0%). ההבדלים הממוצעים הסטנדרטיים בכל תוצאות הבריאות האחרות לא היו מובהקים.

לסיכום, החוקרים מצאו הבדלים ממוצעים מובהקים סטטיסטית בציוני איכות החיים וברמות ה-FeNO בקרב חולים עם אסתמה קלה עד בינונית. בשאר המדדים המרכזיים לאסתמה לא נמצא שיפור כתוצאה משימוש בטיהור אוויר. החוקרים ממליצים שמחקרים עתידיים על טיהור אוויר יתמקדו בחולים עם אסתמה אלרגית קשה ושליטה גרועה במחלה.

מקור:

Van Boven, Frank E., Nicolette W. de Jong, Gert Jan Braunstahl, Lidia R. Arends, and Roy Gerth van Wijk. "Effectiveness of the Air Purification Strategies for the Treatment of Allergic Asthma: A Meta-Analysis." International Archives of Allergy and Immunology (2020): 1-8.

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיהור אוויר,  אלרגיה,  אסתמה,  מטה אנליזה
תגובות
 
אנונימי/ת
27.04.2020, 04:19

שלום, איזה סוג טיהור אויר מומלץ?