סרטן כליה מתקדם 30.04.2020

טיפול קו ראשון Nivolumab + Ipilimumab לעומת Sunitinib בחולי RCC בשלב מתקדם

הישרדות והערכה בלתי תלויה ואובייקטיבית של תגובה לטיפול במחקר ה-CheckMate 214 בתוספת מעקב אורך מינימלי של 42 חודשים

במסגרת המחקר הקליני CheckMate 214, הטיפול בחולי סרטן כליה מתקדם (aRCC) הנמצאים בדירוג סיכון בינוני-קשה (IP) במשלב התרופתי של ניבולומאב ('nivolumab 'NIVO) ואיפילימומאב ('ipilimumab ‘IPI) הוביל למשך הישרדות כוללת (OS) ארוך יותר ולשיעורי תגובה אובייקטיבית (ORR) גבוהים יותר בהשוואה לטיפול בסוניטיניב (Sun). כעת, במחקר נוסף על התוצאות שפורסם בכתב העת המוביל בתחום Journal of Clinical Oncology, מתואר מעקב המשך, ארוך טווח, אחר החולים במחקר שנמשך מינימום 42 חודשים. במעקב זה נבחנה בטיחות הטיפול ויעילותו על בסיס דירוג של ועדה בלתי תלויה של רדיולוגים (independent radiology review committee IRRC) ובוצע ניתוח סטטיסטי כולל של הנתונים שהצטברו מתחילת המחקר על דרגות סיכון בינוני-קשה (IP) ועל כלל אוכלוסיית המחקר intention to treatי(ITT).

המחקר הנוכחי כלל מטופלים עם סרטן כליה מתקדם (aRCC) מסוג clear cell שחולקו באופן אקראי לקבוצות שקיבלו טיפולים שונים. קבוצה אחת טופלה בניבולומאב (NIVO)י3 מ"ג לק"ג יחד עם איפילימומאב (IPI) במינון אחד מ"ג לק"ג אחת לשלושה שבועות במשך שלושה חודשים (Q3W×4) ולאחר מכן Nivo בלבד אחת לשבועיים. קבוצה שניה טופלה בסוניטיניב (SUN)י50 מ"ג יומי למשך חודש עם שבועיים הפסקה לסירוגין.

תוצאות המחקר הצביעו על הישרדות כוללת ממושכת יותר בקבוצה הראשונה (NIVO+IPI) באנליזת ITTי(HR 0.72) וגם באנליזת IPי(HR 0.66) כפי שניתן לראות בתרשים 1.

תרשים 1. הישרדות כוללת באוכלוסיית המחקר

שיעור התגובה האובייקטיבית (ORR) לטיפול על בסיס הציון של IRRC היה גבוה יותר ויותר מטופלים הרוויחו תגובה עמידה לאורך זמן בקבוצת NIVO+IPI בהשוואה לקבוצה שטופלה ב-SUNי(68% vsי52% [IP]יandי68%vs 53%י[ITT]). כמו כן, מספר רב יותר של חולים הגיעו לתגובה מלאה לטיפול תחת משטר NIVO+IPI כאשר אחוז גבוה ([ITT],י84% [IP]י86%) מחולים אלו נשארו עם תגובה מלאה גם במדידות המעקב המאוחרות (תרשים 2).

ההסתברות להישרדות ללא התקדמות של המחלה (PFS) תחת הטיפול ב-NIVO+IPI התייצבה לאחר 24 חודשים על ~35% בעוד בטיפול של SUN ההסתברות פחתה עם הזמן ולא התייצבה.

בקרב מטופלים בעלי סיכון מופחת (favourable risk group) ה-ORR היה גבוה יותר בקבוצת ה-SUNי(54%) לעומת קבוצת ה-NIVO+IPIי(29%) אך מספר גבוה יותר של מטופלים בקבוצת ה-NIVO+IPI הגיע לתגובה מלאה לטיפול (13% מול 6%) ויותר מטופלים הרוויחו תגובה עמידה לאורך זמן בקבוצת NIVO+IPI לעומת קבוצת ה-SUNי(69% מול 54%).

ההיארעות של תופעות לוואי מדרגה 3 ו-4 במהלך מחקר זה תאמו את הדיווחים הקודמים ולא התרחשו מקרי מוות חדשים הקשורים בטיפול התרופתי באף אחת מקבוצות המחקר. תוצאות הניתוח הסטטיסטי של היארעות תופעות הלוואי הראו כי לא נפגע שיעור הישרדותם של מטופלים שהפסיקו את הטיפול כתוצאה מתופעות לוואי.

תרשים 2. עמידות התגובה המלאה האובייקטיבית לטיפול בניבולומאב ואיפילימומאב לאורך זמן

מחברי דו"ח המחקר מסכמים כי הטיפול ב-NIVO+IPI הראה יתרון הן בהישרדות הכוללת של החולים והן בתגובה האובייקטיבית לתרופה לעומת הטיפול ב-SUN. בהשוואה לטיפול ב-SUN, חולים שטופלו בשילוב של NIVO+IPI הראו תגובה מלאה לטיפול בשיעור גבוה יותר, תגובות עמידות יותר לאורך זמן ושיעור גבוה יותר של הישרדות ללא התקדמות של המחלה במשך זמן מעקב מורחב. כמו כן, החוקרים מדגישים כי לא הופיעו תופעות לוואי חדשות או לא ידועות במהלך מעקב מורחב זה וכי לא נמצאה פגיעה מובהקת בהישרדות הכוללת של חולים שהפסיקו את הטיפול כתוצאה מתופעות לוואי. תוצאות אלה מייצגות את המעקב הארוך ביותר, במסגרת מחקר שלב 3, אחר תוצאות של טיפול בשילוב של תרופות מעכבות נקודות בקרה, כטיפול קו ראשון בחולי סרטן כליה מתקדם.

נושאים קשורים:  סרטן כליה מתקדם,  Ipilimumab,  Nivolumab,  סוניטיניב,  RCC