COPD 04.05.2020

טיפול במשאף משולש טרלג'י אליפטה מוביל לירידה מובהקת בשיעורי התמותה בחולים עם COPD

מתן של המשאף המשולש FF/UMEC/VI Trelegy Ellipta פעם אחת ביום, מפחית את הסיכון לתמותה מכל סיבה בהשוואה לטיפול במשאף משולב של מרחיבי סימפונות בלבד UMEC/VI בקרב חולי COPD סימפטומטים והיסטוריה של החמרות

במחקר חדש, שהתפרסם לאחרונה בכתב העת המדעי קליני המוביל American journal of respiratory and critical care medicine, מספקים החוקרים מידע חדש, על השפעת המשאפים השונים, על תמותה מכל סיבה (ACM) ועל נתוני תחלואה חיוניים נוספים.

המטופלים במחקר זה חולקו באקראי לקבוצות שקיבלו שלושה משאפים שונים. טיפול במשאף המשולש (ICS/LAMA/LABA)י(FF/UMEC/VI) במינון של 100/62.5/25 מיקרוגרם, משאף משולב של ICS/LABAי(FF/Vl) במינון של 100/25 מיקרוגרם, ומשאף משולב של מרחיבי סימפונות (VI/יUMEC) במינון של 62.5/25 מיקרוגרם. כל הטיפולים ניתנו תוך הטיפול הפרוטוקולי המקובל במחלת הריאות החסימתית הכרונית ממנה הם סובלים.

מחברי המחקר מדווחים על נתונים עבור 99.6% (10,355=n) מהאוכלוסייה שיועדה לטיפול (intention to treat). מתוך ניתוח נתונים אלו נמצאו 98 (2.36%) מקרי תמותה בקבוצת הטיפול המשולש FF/UMEC/VI,י109 (2.64%) בקבוצת FF/VI ו-66 (3.19%) בקבוצת ה-UMEC/VI.

מניתוח הנתונים עלה כי הטיפול המשולש FF/UMEC/VI לווה בירידה של 28% בסיכון לתמותה מכל-סיבה, בהשוואה לשילוב מרחיבי סימפונות בלבד UMEC/VI (יחס סיכון של 0.72, רווח בר-סמך 95% של 0.53-0.99, p=0.042) ובירידה של 11% בסיכון לתמותה מכל-סיבה, בהשוואה ל-FF/VI (יחס סיכון של 0.89, רווח בר-סמך 95% של 0.67-1.16, p=0.387).

בהערכה נוספת ובלתי תלויה של תוצאות המחקר, נמצאו שיעורים נמוכים יותר של תמותה על רקע קרדיווסקולרי, תמותה על רקע נשימתי, ותמותה הקשורה במחלה הריאתית חסימתית כרונית (COPD) עם הטיפול המשולש VI/UMEC/FF.

החוקרים מסכמים כי בניתוח משני זה של תוצאות ממחקר ה-IMPACT, הודגם באופן מובהק כי מתן של המשאף המשולש FF/UMEC/VI פעם אחת ביום, מפחית את הסיכון לתמותה מכל סיבה בהשוואה לטיפול במשאף משולב של מרחיבי סימפונות בלבד UMEC/VI בקרב חולי COPD סימפטומטים והיסטוריה של החמרות.

לעלון לרופא, לחץ/י כאן

מקור: 

(AJRCCM March 2020)

נושאים קשורים:  COPD
מאמרים נוספים שיעניינו אותך