סרטן האשכים 11.05.2020

מאפייני חזרה של סרטן האשכים שאינו סמינומה

תוצאים בקרב מטופלים עם סרטן אשכים שאינו סמינומה עם חזרת מחלה לאחר טיפול כימותרפי אדג'ובנטי

סרטן האשכים שלב קליני 1 (CS1 – clinical stage 1) מסוג שאינו סמינומה (NS – nonseminoma) היא מחלה המוגבלת לאשכים ללא גרורות. אחת מאסטרטגיות הטיפול המקובלות לאחר כריתת אשך היא טיפול כימותרפי אדג'ובנטי. נכון להיום, אין הרבה מידע בנוגע לתוצאים של מטופלים שחוו חזרת מחלה לאחר טיפול מסוג זה.

החוקרים השתמשו באופן רטרוספקטיבי במידע לגבי 51 מטופלים עם CS1 NS שחוו חזרת מחלה לאחר טיפול אדג'ובנטי שכלל Bleomycin, etoposide ו-Cisplatinי(BEP) מ-18 מרכזים רפואיים ב-11 מדינות. התוצאים המרכזיים במחקר היו הישרדות כוללת (OS – overall survival) והישרדות ללא התקדמות מחלה (PFS – progression-free survival) מהיום הראשון של הטיפול עד חזרת המחלה. התוצאים המשניים שנבדקו במחקר היה הזמן עד לחזרת המחלה, שלב המחלה בזמן חזרתה והטיפולים בחזרת המחלה ושיעור חזרת המחלה לאחר מכן.

תוצאות המחקר הראו כי החציון של הזמן עד חזרת המחלה היה 13 חודשים, כאשר חזרת המחלה המוקדמת ביותר התרחשה חודשיים לאחר תחילת הטיפול האדג'ובנטי והמאוחרת ביותר הייתה 25 שנים לאחר תחילת הטיפול האדג'ובנטי. בנוסף, לא תקופת מעקב עם חציון של 96 חודשים, נמצא כי ה-PFS ל-5 שנים הייתה 67% (רווח בר סמך 95%: 54-82%) וה-OS לחמש שנים הייתה 81% (רווח בר סמך 95%: 70-94%).

בנוסף, נמצא כי 19 מתוך 57 (37%) המקרים של חזרת מחלה התרחשו לאחר יותר משנתיים. החוקרים מצאו כי חזרת מחלה מאוחרת קשורה לסיכון מובהק מוגבר יותר לתמותה כתוצאה מ-NS (יחס סיכונים 1.10 לשנה; P=0.01).

החוקרים מצאו כי הטיפולים שניתנו לאחר חזרת מחלה היו מגוונים: מרבית המטופלים עברו טיפול ששילב כימותרפיה וניתוח. בנוסף, 29% מהמטופלים חוו חזרת מחלה נוספת. בסיום תקופת המעקב, נמצא כי 41 מטופלים (80%) היו בחיים וללא מחלה, שמונה מטופלים (16%) נפטרו כתוצאה ממחלה פרוגרסיבית ומטופל אחד (2%) נפטר כתוצאה מהטיפולים או סיבות אחרות.

החוקרים הסיקו כי נראה שהתוצאים של מטופלים עם חזרת מחלה לאחר טיפול BEP אדג'ובנטי טובים יותר בהשוואה למטופלים שחוו חזרת מחלה לאחר טיפול במחלה גרורתית, אך פחות טובים בהשוואה למטופלים עם מחלה גרורתית דה-נובו. בנוסף, החוקרים מצאו שיעור משמעותי של אירועי חזרה מאוחרים וחוזרים. החוקרים סברו כי קיימים שלושה דפוסים של חזרת מחלה עם תוצאים שונים: טרטומה טהורה, חזרת מוקדמת של NS וויאבילי (תוך פחות משנתיים) וחזרה מאוחרת של NS וויאבילי (מעל שנתיים).

מקור:

Fischer, S. et al. (2020) Journal of Clinical Oncology 38.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן אשכים שאינו סמינומה,  כימותרפיה אדג'ובנטית,  שיעור חזרה,  הישרדות
תגובות